Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Legal notices / Autoriõigus

Õiguslik teade

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2014-04-11 15:28

Kui ei ole märgitud teisiti, on Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) veebilehe sisu taaskasutamine kaubanduslikel või mittekaubanduslikel eesmärkidel lubatud juhul, kui viidatakse allikale.

EEA veebilehe sisu taaskasutamise poliitika järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogudirektiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta ja komisjoni otsust 2006/291/EÜ, Eurautom komisjoni teabe taaskasutamise kohta.

EEA ei võta enesele vastutust ega kohustusi seoses EEA veebilehe sisu taaskasutamisega.

Teavet EEA veebilehe sisu taaskasutamise kohta annab Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, tel +45 33 36 71 00, faks +45 33 36 71 99, e-post copyrights@eea.europa.eu.

 

Geographic coverage

Europe
Tegevused dokumentidega

Kommentaarid

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100