Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Signaalid - Heaolu ja keskkond / Signaalid 2011 / Maa globaalne suundumus 2050 / Reostus kemikaalide suureneva kasutuse tõttu

Reostus kemikaalide suureneva kasutuse tõttu

Muutke keelt
Praegu toodetakse suurem osa kemikaalidest nn arenenud riikides, kuid Indias, Hiinas, Brasiilias, Lõuna-Aafrikas ja Indoneesias kasvab tootmine rohkem kui kaks korda kiiremini. Nende majanduslik osakaal ülemaailmses kemikaalide kogutoodangus kasvab prognoosi kohaselt 2020. aastaks ligikaudu 30%-ni ning 2030. aastaks ligikaudu 40%-ni.

Miks on kemikaalide kasvav kasutamine sinu jaoks oluline?

Üleilmse reostuse suundumused võivad veelgi tugevamalt mõjutada inimeste tervist ja ökosüsteeme. Euroopas põhjustavad vahetuid riske ohtlik joogi- ja suplusvesi ning nii Euroopa päritolu kui ka imporditud saastunud toiduained. Ka tööstuslike keemiliste vahe- ja lõpptoodete suurenev import võib olla seotud riskidega. Euroopas on reaktiivse lämmastiku probleem eriti ilmne Läänemeres, mille praegune ökoloogiline seisund on juba kehv.

Joonis 5. Kemikaalide tootmine

Hinnanguliselt toodetakse 70 000 kuni 100 000 kemikaali suurtes kogustes ehk üle miljoni tonni aastas. OECD riigid on kemikaalide suurimad tootjad, kuid Indias, Hiinas, Brasiilias, Lõuna-Aafrikas ja Indoneesias kasvab tootmine rohkem kui kaks korda kiiremini.

Vaata ka „Globaalsed suundumused: keskkonnareostuse suurenemine”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Joonis 5. Kemikaalide tootmine

Seotud sisu

Uudised ja artiklid

Geographical coverage

[+] Show Map

Tegevused dokumentidega

Kommentaarid

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100