Kes me oleme

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-08-11 16:18
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) on Euroopa Liidu asutus. Meie ülesanne on pakkuda usaldusväärset ja sõltumatut keskkonnateavet. Oleme keskkonnapoliitika kujundajate, heakskiitjate, rakendajate ja hindajate ning samuti üldsuse oluline teabeallikas. Praegu on Euroopa Keskkonnaametil 33 liikmesriiki.

Euroopa Keskkonnaagentuuri asutamismääruse võttis Euroopa Liit vastu 1990. aastal. See jõustus 1993. aasta lõpus kohe pärast seda, kui EEA asukohaks määrati Kopenhaagen. 1994. aastal alustas EEA tegevust. Sama määrusega asutati ka Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrk (Eionet).

EEA ülesanded on järgmised:

  • aidata ühendusel ja liikmesriikidel Teha põhjendatud otsuseid keskkonna parandamiseks, võtta majanduspoliitikas arvesse keskkonnaaspekte ja saavutada säästev majandamine.
  • Koordineerida Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrgu (Eionet) tegevust.

Peamised kliendid on Euroopa Liidu institutsioonid – Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu – ning agentuuri liikmesriigid. Peale nende kesksete Euroopa poliitikakujundajate pakume oma teenuseid ka muudele Euroopa Liidu institutsioonidele, näiteks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Meie teabe olulisteks kasutajateks on ka äri- ja akadeemilised ringkonnad, vabaühingud ja muud kodanikuühiskonna liikmed. Püüame klientidega saavutada vastastikust teabevahetust, mis võimaldaks täpselt määratleda nende teabevajadused ja tagada, et pakutav teave on kliendi jaoks mõistetav ja kasutatav.

Kõik ameti töötajad peavad avalikkusega suheldes järgima hea haldustava eeskirja. Seda täiendavad huvide konflikti haldamise ja vältimise poliitika ning pettusevastane strateegia.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Geographic coverage

Europe
Tegevused dokumentidega
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100