Juhtimine

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-06-17 11:03
Euroopa Keskkonnaagentuuri juhivad haldusnõukogu ja büroo ning neid nõustab teaduskomitee. Tegevdirektor vastutab haldusnõukogu ees programmide elluviimise ja EEA igapäevase juhtimise eest.

EEA governance
Haldusnõukogu

EEA haldusnõukogusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, kaks komisjoni esindajat ja kaks Euroopa Parlamendi poolt määratud teadlast. Haldusnõukogu võtab muu hulgas vastu mitmeaastase tööprogrammi, iga-aastased tööprogrammid ja aastaaruanded, nimetab ametisse tegevdirektori ja määrab teaduskomitee liikmed. 

Büroo

Büroo koosneb juhatajast, kuni viiest juhataja asetäitjast, ühest komisjoni esindajast ja ühest Euroopa Parlamendi poolt määratud liikmest. Büroo võtab vastu otsused, mida on vaja agentuuri tõhusaks tööks haldusnõukogu koosolekute vahelisel ajal.

Tegevdirektor

Tegevdirektor vastutab haldusnõukogu ees programmide rakendamise ja EEA igapäevase juhtimise eest.

Teaduskomitee

Teaduskomitee nõustab haldusnõukogu ja tegevdirektorit.  Teaduskomiteel on kolm peamist ülesannet:

  • esitada arvamus EEA mitmeaastaste ja iga-aastaste tööprogrammide kohta;
  • nõustada tegevdirektorit agentuuri teadustöötajate töölevõtmise küsimustes;
  • anda nõu ja/või esitada arvamus agentuuri tegevuse mis tahes teadusküsimuses, mille haldusnõukogu või tegevdirektor võib talle esitada.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100