Προσωπικά εργαλεία

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
ΕικονίδιοTwitter Twitter
Facebook εικονίδιο Facebook
YouTube εικονίδιο YouTube channel
RSS λογότυπο RSS Feeds
Περισσότερα

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Απόβλητα και υλικοί πόροι / Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Οι αξιολογήσεις του ΕΟΠ σχετικά με τα απόβλητα και τους υλικούς πόρους σκοπεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, περιλαμβανόμενης της εφαρμογής των θεματικών στρατηγικών για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και την πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παρακολούθηση και ανάπτυξη δεικτών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών πόρων και αποβλήτων και εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών.

Οι εργασίες του ΕΟΠ σχετικά με τα απόβλητα και τους υλικούς πόρους περιλαμβάνουν:

Η ομάδα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής του ΕΟΠ ηγείται των εργασιών του ΕΟΠ σχετικά με τα απόβλητα και τους υλικούς πόρους. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο διαχείρισης πόρων και αποβλήτων του ΕΟΠ (ETC/SCP) και το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (EΙΟΝΕΤ). Η Eurostat συλλέγει δεδομένα για τα απόβλητα, και από το 2008 θα φιλοξενεί τα κέντρα περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τους πόρους, τα προϊόντα και τα απόβλητα.

                         

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων

Σχόλια

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100