Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Απόβλητα και υλικοί πόροι

Απόβλητα και υλικοί πόροι

Αλλαγή γλώσσας

Το ζήτημα των αποβλήτων αποτελεί επιτακτικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η αυξανόμενη κατανάλωση και η αναπτυσσόμενη οικονομία συνεχίζουν να παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση και την πρόληψή τους. Ενώ στο παρελθόν τα απόβλητα θεωρούνταν απορρίψιμα, σήμερα αναγνωρίζονται ολοένα περισσότερο ως πόρος. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη μεταστροφή της διαχείρισης αποβλήτων από τη διάθεση στην ανακύκλωση και την ανάκτηση. More

Σημαντικά δεδομένα και μηνύματα

Σχόλια

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100