Απόβλητα και υλικοί πόροι

Αλλαγή γλώσσας

Το ζήτημα των αποβλήτων αποτελεί επιτακτικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η αυξανόμενη κατανάλωση και η αναπτυσσόμενη οικονομία συνεχίζουν να παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση και την πρόληψή τους. Ενώ στο παρελθόν τα απόβλητα θεωρούνταν απορρίψιμα, σήμερα αναγνωρίζονται ολοένα περισσότερο ως πόρος. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη μεταστροφή της διαχείρισης αποβλήτων από τη διάθεση στην ανακύκλωση και την ανάκτηση. More

Key facts and messages

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100