Έδαφος – εισαγωγή

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016 03:32

Παρόλο που το έδαφος είναι εξίσου σημαντικό για την ανθρώπινη κοινωνία όσο και η ατμόσφαιρα και τα ύδατα, δεν έχει λάβει την αντίστοιχη προσοχή, σε σχέση με τις απειλές εις βάρος των δύο άλλων στοιχείων. Και όμως, το έδαφος αποτελεί τη βάση για το 90 % των ανθρώπινων τροφίμων, των ζωοτροφών, των ινών και των καυσίμων. Στηρίζει τους ανθρώπινους οικισμούς και παρέχει πρώτες ύλες και υπόγεια ύδατα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη είναι η απώλεια των φυτικών γαιών λόγω διάβρωσης ή οικοδομικών δραστηριοτήτων, η μόλυνση και η οξίνιση.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για την υποβάθμιση του εδάφους είναι προφανής όχι μόνο από την έλλειψη ευρωπαϊκών οδηγιών ή στόχων προστασίας του εδάφους, αλλά και από την έλλειψη στοιχείων. Ενώ, για παράδειγμα, 300 000 τόποι σε όλη την ΕΕ έχουν ταυτοποιηθεί ως σίγουρα ή εν δυνάμει μολυσμένοι, η πιο εύλογη πρόβλεψη κάνει λόγο για 1,5 εκατομμύριο μολυσμένες περιοχές.

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100