Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Μέσα πολιτικής / Μέσα πολιτικής – εισαγωγή

Μέσα πολιτικής – εισαγωγή

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 08/06/2012 16:15
Οι πολιτικές διαδραματίζουν βασικό ρόλο για τον προσδιορισμό της κατάστασης του περιβάλλοντός μας. Η ΕΕ συμπληρώνει 35 έτη εμπειρίας στη χάραξη πολιτικής για το περιβάλλον, διάστημα κατά το οποίο υλοποιήθηκαν πολύ περισσότερες από 200 νομικές πράξεις και καθορίστηκαν στρατηγικές οδοί. Αρχικά, η πολιτική είχε επικεντρωθεί στη ρύθμιση των τεχνικών προτύπων. Σταδιακά, το φάσμα των μέσων πολιτικής διευρύνθηκε αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ένα καθολικό εργαλείο πολιτικής που μπορεί να προσφέρει τη λύση σε όλα τα προβλήματα.

Το 6ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ προωθεί μια σύνθεση μέσων πολιτικής: νομικές απαιτήσεις (μέτρα "διοίκησης και ελέγχου"), μεταφορά τεχνολογίας, μέσα που βασίζονται στην αγορά, έρευνα, διατάξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και προγράμματα και συμφωνίες εθελοντικής συμμετοχής. Από τις μελέτες αποτελεσματικότητας της πολιτικής του ΕΟΠ προκύπτει ότι η θεσμική διάρθρωση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική όσο και ο σχεδιασμός της ίδιας της πολιτικής.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100