Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Αλιεία / Αλιεία – εισαγωγή

Αλιεία – εισαγωγή

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 17/11/2011 11:47

Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος χαρακτηρίζεται από υπερβολική αλιευτική ικανότητα. Η υπεραλίευση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το σύνολο του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ορισμένες τεχνικές αλιείας με τράτα, για παράδειγμα, είναι ζημιογόνες για τον πολύ σημαντικό οικότοπο του πυθμένα. Στο άλλο άκρο της τροφικής αλυσίδας, τα θαλάσσια πτηνά, οι φώκιες, οι φάλαινες και άλλα θαλάσσια θηλαστικά μένουν χωρίς τροφή.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η Ευρώπη είναι σε θέση να αποφύγει την πλήρη αλίευση όλων των ιχθυαποθεμάτων της και να αναπτύξει έναν κλάδο που είναι βιώσιμος τόσο για το περιβάλλον, όσο και για εκείνους που βγάζουν το ψωμί τους από αυτόν. Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου και παρουσιάζονται μελέτες σχετικά με τα ιχθυαποθέματα, τη δραστηριότητα του αλιευτικού στόλου και πιθανές εναλλακτικές λύσεις, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων

Σχόλια

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100