Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Ατμοσφαιρική ρύπανση / Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 13/08/2014 14:51
Ο ΕΟΠ είναι το κέντρο δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Υποστηρίζει την εφαρμογή μιας σειράς οδηγιών της ΕΕ που αφορούν τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης, ο ΕΟΠ συνεισφέρει στην αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Το έργο του ΕΟΠ εστιάζει στην τεκμηρίωση και στην αξιολόγηση των τάσεων στις εκπομπές ρύπων και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στις συναφείς πολιτικές και μέτρα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Ο ΕΟΠ υποστηρίζει την ΕΕ στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων, παρέχοντας αξιολογήσεις και πληροφόρηση στους φορείς χάραξης πολιτικής. Οι βασικές δραστηριότητες και τα βασικά προϊόντα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

                       

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Το έργο του ΕΟΠ σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχει στηρίξει την ανάπτυξη και τη μελλοντική εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερου αέρα για την Ευρώπη και της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι βασικές δραστηριότητες και τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνουν:

                        

Η ομάδα του ΕΟΠ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις μεταφορές ηγείται των εργασιών του Οργανισμού στο εν λόγω πεδίο. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για την ατμόσφαιρα και την αλλαγή του κλίματος (ETC/ACC) και με το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (Eionet).

                         

Geographic coverage

Europe
Ενέργειες Εγγράφων

Σχόλια

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100