Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Δημοσιεύσεις / TERM2001 - ∆είκτες παρακολούθησης της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής πτυχής στόν τοµέα των µεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ενωση - Περίληψη

TERM2001 - ∆είκτες παρακολούθησης της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής πτυχής στόν τοµέα των µεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ενωση - Περίληψη

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 10/09/2001 Δημοσίευση 10/09/2001
Topics: ,
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
Brochure No 1/2001
Cover Image

Δημοσιεύτηκε από

  • Δημοσίευση: 10/09/2001

Περιεχόμενο

Πληροφορίες παραγγελίας

Παραγγείλετε ένα τυπωμένο αντίγραφο online (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ (EU-Bookshop)).

: 92-9167-311-0
: TH-39-01-497-GR-C
: FREE

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ένα αντίγραφο από πλησιέστερος αντιπρόσωπος πωλήσεών , με το να δώσετε παρέχοντας τις πληροφορίες για την παραγγελία.

Συναφές περιεχόμενο

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100