Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Πράσινες συμβουλές / Κάντε οικονομία στο χαρτί προεπιλέγοντας στον εκτυπωτή σας την εκτύπωση και των δύο πλευρών του χαρτιού.

Κάντε οικονομία στο χαρτί προεπιλέγοντας στον εκτυπωτή σας την εκτύπωση και των δύο πλευρών του χαρτιού.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Μπορείτε επίσης να τυπώνετε δύο σελίδες σε μία, εάν είναι ευανάγνωστες. Ο ΕΟΠ έχει υιοθετήσει την εκτύπωση δύο σελίδων σε ένα φύλλο (μπρος-πίσω) γεγονός που μείωσε το 2004-2005 την κατανάλωση χαρτιού στον Οργανισμό κατά περίπου 17%.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100