Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Σχετικά με τον ΕΟΠ / Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 01/10/2014 11:26
Ο ΕΟΠ παρέχει ευρύ φάσμα πληροφοριών και αξιολογήσεων, το οποίο καλύπτει την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις διαγραφόμενες τάσεις μέσα σε αυτό, τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, καθώς και τις οικονομικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις που τις ασκούν. Επίσης, ο Οργανισμός ασχολείται με την ανάπτυξη σεναρίων, την αξιολόγηση των πολιτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, ενώ παράλληλα συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το περιβάλλον (ΕΙΟΝΕΤ).

Τα προϊόντα του ΕΟΠ περιλαμβάνουν πενταετείς εκθέσεις περιβαλλοντικής κατάστασης, θεματικές και τεχνικές εκθέσεις, σύντομες ενημερώσεις, εκδόσεις με τα κυριότερα σημεία και υπηρεσίες πληροφόρησης στο διαδίκτυο, πολυμεσικά και διαδραστικά εκπαιδευτικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς χάραξης πολιτικής, τη διοργάνωση διασκέψεων και επισκέψεων, τα συστήματα πληροφόρησης, τα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας για το κοινό.

Τηλεφορτώστεε τη Στρατηγική  του ΕΟΠ, τη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΟΠ και το Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης.

Geographic coverage

6
Ενέργειες Εγγράφων

Σχόλια

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100