EEA Miljøsignaler 2014 - Velfærd og miljøet

Skift sprog
Publikation Oprettet 15/05 2014 Udgivet 04/06 2014
Cover Image
Opbygning af en ressourceeffektiv kredsløbsøkonomi i Europa: Vi udvinder og bruger flere ressourcer, end vores planet kan producere over en given tid. Vores aktuelle forbrugs- og produktionsmønster er ikke bæredygtigt og risikerer at svække vores planets evne til at brødføde os alle. Vi bliver nødt til at reorganisere vores produktions- og forbrugssystemer, så vi kan producere de samme mængder med et lavere ressourceforbrug – genbruge, genvinde og genanvende mere – og reducere den mængde affald, vi skaber.

Indhold

Ordre information

Bestil et trykt eksemplar online (EU Bookshop).

: 978-92-9213-457-0
: TH-AP-14-001-DA-N
: FREE

Relateret indhold

Nyheder og artikler

Related briefings

Related infographics

Se også

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2014

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100