Du er her: Forside / Presselokale / Infografik

Infografik

Skift sprog

Europas affaldsstrømme

Europas affaldsstrømme

I alt blev der i 2010 genereret ca. 2 500 mio. tons affald i EU-28 og Norge. Nedenfor ses en oversigt over, hvor affaldet kom fra, og hvad det bestod af.

Europas affaldsstrømme - Læs mere

Hvad er kilderne til fødevareaffald i Europa?

Hvad er kilderne til fødevareaffald i Europa?

Ca. en tredjedel af alle de fødevarer, der fremstilles på verdensplan, går til spilde. Fødevareaffald repræsenterer et væsentligt tab af andre ressourcer såsom arealer, vand, energi og arbejdskraft.

Hvad er kilderne til fødevareaffald i Europa? - Læs mere

Hvad er kilderne til havaffald, og hvilken indvirkning har det?

Hvad er kilderne til havaffald, og hvilken indvirkning har det?

Mere og mere affald ender i verdenshavene og skader økosystemerne, slår dyrene ihjel og udgør en risiko for menneskers sundhed. Løsningen skal findes i affaldsforebyggelse og bedre affaldshåndtering til lands.

Hvad er kilderne til havaffald, og hvilken indvirkning har det? - Læs mere

Hvor meget af vores kommunale affald genvinder vi?

Hvor meget af vores kommunale affald genvinder vi?

Meget af det affald, vi smider væk, kan genvindes. Genvinding gavner miljøet, idet affald omdirigeres fra deponeringsanlæg, og der frembringes råstoffer til nye produkter. Genvinding kan også fremme innovation og skabe jobs.

Hvor meget af vores kommunale affald genvinder vi? - Læs mere

Hvordan er miljøet og vores trivsel og sundhed forbundet?

Hvordan er miljøet og vores trivsel og sundhed forbundet?

Naturressourcer er drivkraften bag vores produktion og forbrug, de skaber velstand og jobs og bidrager dermed til vores livskvalitet og trivsel. Men vores ressourceforbrug underminerer økosystemernes kapacitet til at forsyne os i fremtiden.

Hvordan er miljøet og vores trivsel og sundhed forbundet? - Læs mere

Hvordan kan vi reducere affaldsmængden og udnytte affaldet bedre?

Hvordan kan vi reducere affaldsmængden og udnytte affaldet bedre?

Den bedste måde til at reducere affaldets indvirkning på miljøet er ved i første omgang at undgå at generere affald. Mange af de ting, vi smider væk, kunne også genbruges, og andre kunne genvindes til råstoffer.

Hvordan kan vi reducere affaldsmængden og udnytte affaldet bedre? - Læs mere

Hvordan kan vi skabe kredsløb i vores økonomi og gøre den ressourceeffektiv?

Hvordan kan vi skabe kredsløb i vores økonomi og gøre den ressourceeffektiv?

I øjeblikket bruger vi flere ressourcer, end vores planet kan nå at producere inden for en given tid. Vi er nødt til at mindske mængden af det affald, vi genererer, og mængden af de materialer, vi udvinder.

Hvordan kan vi skabe kredsløb i vores økonomi og gøre den ressourceeffektiv? - Læs mere

Hvordan påvirker de fødevarer, vi køber, spiser og ikke spiser, miljøet?

Hvordan påvirker de fødevarer, vi køber, spiser og ikke spiser, miljøet?

Inden fødevarerne når frem til middagsbordet, skal de fremstilles, forarbejdes, emballeres, transporteres og distribueres. Alle trin kræver ressourcer og genererer mere affald og forurening.

Hvordan påvirker de fødevarer, vi køber, spiser og ikke spiser, miljøet? - Læs mere

Indendørs luftforurening

Indendørs luftforurening

Vi tilbringer en stor del af tiden indendørs — hjemme, på arbejdspladsen i skoler og butikker. Visse forurenende stoffer kan forekomme i høj koncentration i indendørsluft og give helbredsproblemer.

Indendørs luftforurening - Læs mere

Kilder til luftforurening i Europa

Kilder til luftforurening i Europa

Luftforurening er ikke ens alle vegne. Forskellige forurenende stoffer ledes ud i atmosfæren fra mange forskellige kilder, bl.a. industri, transport, landbrug, affaldsbehandling og husholdninger. Visse forurenende stoffer kommer desuden fra naturlige kilder

Kilder til luftforurening i Europa - Læs mere

Luftforureningens sundhedskonsekvenser

Luftforureningens sundhedskonsekvenser

Luftforurening kan have alvorlige indvirkninger på menneskers helbred. Børn og ældre er særligt sårbare.

Luftforureningens sundhedskonsekvenser - Læs mere

Geographic coverage

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100