Mine værktøjer

næste
forrige
emner

Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Om EEA / Hvem er vi?

Hvem er vi?

Skift sprog
Webside Sidst ændret 04/03 2015 10:24
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et agentur under Den Europæiske Union. Vores opgave er at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. Vi er en vigtig informationskilde for dem, der er inddraget i udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker, og også for offentligheden. På nuværende tidspunkt har EEA 33 medlemslande.

Forordningen om oprettelse af EEA blev vedtaget af Den Europæiske Union i 1990. Den trådte i kraft i slutningen af 1993, umiddelbart efter at der var truffet beslutning om at placere EEA i København. Arbejdet indledtes for alvor i 1994. Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) blev også oprettet ved denne forordning.

EEA har mandat til:

  • At bistå Fællesskabet og medlemslandene med at træffe kvalificerede beslutninger om miljøforbedringer, integrering af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelsen af målet om bæredygtighed
  • At koordinere Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet)

De vigtigste kunder er Den Europæiske Unions institutioner —  Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet - og vores medlemslande. Ud over denne centrale gruppe af europæiske politiske beslutningstagere bistår vi også andre EU-institutioner som Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Erhvervslivet, den akademiske verden, ikke-statslige organisationer og andre dele af civilsamfundet er også vigtige brugere af vores informationer. Vi forsøger at etablere tovejskommunikation med vores kunder for at identificere deres informationsbehov korrekt og sikre os, at de har forstået og kan gøre brug af de oplysninger, vi tilvejebringer.

Kontakt os for at få flere oplysninger.

Geographic coverage

Europe

Kommentarer

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100