Du er her: Forside / Om EEA / EU-partnere

EU-partnere

Skift sprog
Webside Sidst ændret 28/04 2015 13:01
Vores oplysninger udarbejdes med henblik på at hjælpe de politiske beslutningstagere med at udforme miljømæssigt robuste og konsistente politikker og beslutninger på mange områder. Til det formål arbejder EEA tæt sammen med EU-institutioner, f.eks. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. EEA samarbejder ligeledes med EU's rådgivende organer, f.eks. Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, samt andre europæiske agenturer.

Samarbejde med EU-institutionerne

Europa-Kommissionen

EEA's interaktion med Europa-Kommissionen skal sikres på de rigtige tidspunkter i beslutningstagningsprocessen. Dette bliver lettere takket være en større tendens til at udarbejde flerårige arbejdsprogrammer i Kommissionen og agenturet. Det giver mulighed for i større grad at passe EEA's strategi og årlige forvaltningsplan, Kommissionens årlige politikstrategi og Kommissionens arbejdsprogram ind i hinanden.

Generaldirektoratet for Miljø (GD ENVI) er EEA's primære modpart i Europa-Kommissionen og bidrager til udarbejdelsen af EEA's årlige forvaltningsplan.

Inden for den såkaldte "G-4-gruppe" er EEA, Generaldirektoratet for Miljø, Det Fælles Forskningscenters institut for miljø og bæredygtighed og Eurostat nået til enighed om en opdeling af opgaverne i forbindelse med miljøindberetning.

Efterhånden som miljøhensyn integreres mere og mere i de sektorspecifikke politikker, samarbejder EEA også med andre generaldirektorater i Europa-Kommissionen, f.eks. generaldirektoraterne for transport og energi, forskning, landbrug og regionalpolitik.

Europa-Parlamentet

EEA holder Europa-Parlamentet orienteret med briefinger, workshopper og uformelle møder og deltager på opfordring i høringer. EEA samarbejder særligt med Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer. EEA arbejder også sammen med mange af de øvrige 19 udvalg,, bl.a. Udvalget om Transport og Turisme, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Regionaludvikling.

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union er EU's vigtigste beslutningstagende organ. EEA's administrerende direktør inviteres regelmæssigt til at deltage i miljøministrenes uformelle møder. Undtagelsesvis deltager EEA's administrerende direktør også i uformelle møder om andre politiske emner, såsom territorial samhørighed under det portugisiske formandskab i anden halvdel af 2007. Derudover støtter EEA miljøaktiviteterne i EU's skiftende formandskaber ved f.eks. på foranledning at udarbejde rapporter eller organisere workshopper og seminarer.

EU's rådgivende organer

EEA samarbejder med EU's rådgivende organer, dvs. Regionsudvalget  og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, hvis de anmoder om det. Dette indbefatter deltagelse i konferencer, bidrag til deres rapportører og uformelle kontakter.

Fællesskabsagenturer

EEA er et af de fællesskabsagenturer, der er oprettet med henblik på at opfylde en specifik teknisk, videnskabelig eller ledelsesmæssig opgave. <p >Netværket af ledere af europæiske agenturer blev etableret med henblik på koordinering af anliggender af fælles interesse. Det udgør et forum til informationsudveksling og drøftelse af fælles emner samt administrative og ledelsesmæssige anliggender. Der afholdes normalt møde tre gange om året.

Relateret indhold

Se også

Geographic coverage

Europe
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100