Mine værktøjer

næste
forrige
emner

Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Om EEA / Organisation

Organisation

Skift sprog
Webside Sidst ændret 17/03 2015 16:06
EEA har en bestyrelse og et forretningsudvalg samt et videnskabeligt udvalg med rådgivende funktion. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for gennemførelsen af programmerne og for den daglige ledelse af EEA.

EEA governance
Bestyrelsen

EEA's bestyrelse består af en repræsentant for hvert medlemsland, to repræsentanter for Kommissionen og to forskere, der er udpeget af Europa-Parlamentet. Bestyrelsen vedtager bl.a. det flerårige arbejdsprogram, de årlige arbejdsprogrammer og årsberetningerne, udnævner den administrerende direktør og udpeger medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg. 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, op til fem næstformænd, en repræsentant for Kommissionen og et af de medlemmer, der er udpeget af Europa-Parlamentet. Forretningsudvalget har beføjelser til at træffe de administrative beslutninger, der er nødvendige for agenturets drift i perioderne mellem bestyrelsesmøderne.

Den administrerende direktør

Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for gennemførelsen af programmerne og for den daglige ledelse af EEA.

Det Videnskabelige Udvalg

Det Videnskabelige Udvalg rådgiver bestyrelsen og den administrerende direktør.  Det har tre hovedopgaver:

  • At afgive udtalelse om EEA's flerårige og årlige arbejdsprogrammer;
  • At afgive udtalelse til den administrerende direktør i forbindelse med ansættelse af agenturets videnskabelige medarbejdere;
  • At yde rådgivning og/eller afgive udtalelser om videnskabelige spørgsmål inden for agenturets aktivitetsområde, som forelægges det af bestyrelsen eller den administrerende direktør.

 

Geographic coverage

Copenhagen

Kommentarer

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100