Fandt 26 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk
Article Troff document Hvad får os til at købe det, vi køber?
Europæere i alle aldre er forbrugere. Det, vi vælger at forbruge og købe, spiller en rolle ved beslutningen om, hvad der skal produceres. Men hvordan vælger vi, hvad vi vil købe? Er det en rationel eller impulsiv beslutning? Vi spurgte Lucia Reisch fra Copenhagen Business School om forbrugeradfærd i Europa.
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet Signaler 2014 Interview
Article C source code Sådan gør vi byer „grønne“
Mere end tre fjerdedele af europæerne bor i byområder. Det som byboere producerer, køber, spiser og kasserer, måden, de bevæger sig omkring, og hvor de bor, har alt sammen en indvirkning på miljøet. Samtidigt påvirker den måde, en by er bygget, også den måde hvorpå dens indbyggere lever. Vi spurgte Roland Zinkernagel fra Malmø i Sverige om konkrete tiltag til at gøre deres by bæredygtig.
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet Signaler 2014 Interview
Infographic Hvordan er miljøet og vores trivsel og sundhed forbundet?
Naturressourcer er drivkraften bag vores produktion og forbrug, de skaber velstand og jobs og bidrager dermed til vores livskvalitet og trivsel. Men vores ressourceforbrug underminerer økosystemernes kapacitet til at forsyne os i fremtiden.
Fundet i Presselokale Infografik
Mappe Artikler
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet Signaler 2014
Mappe Signaler 2014
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet
Publikation Troff document EEA Miljøsignaler 2014 - Velfærd og miljøet
Opbygning af en ressourceeffektiv kredsløbsøkonomi i Europa: Vi udvinder og bruger flere ressourcer, end vores planet kan producere over en given tid. Vores aktuelle forbrugs- og produktionsmønster er ikke bæredygtigt og risikerer at svække vores planets evne til at brødføde os alle. Vi bliver nødt til at reorganisere vores produktions- og forbrugssystemer, så vi kan producere de samme mængder med et lavere ressourceforbrug – genbruge, genvinde og genanvende mere – og reducere den mængde affald, vi skaber.
Fundet i Publikationer
Mappe Nærbillede
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet Signaler 2014
Infographic D source code Hvad er kilderne til fødevareaffald i Europa?
Ca. en tredjedel af alle de fødevarer, der fremstilles på verdensplan, går til spilde. Fødevareaffald repræsenterer et væsentligt tab af andre ressourcer såsom arealer, vand, energi og arbejdskraft.
Fundet i Presselokale Infografik
Article Affald i havene
Ca. 70 % af vores planet er dækket af hav, og havaffald findes næsten overalt. Havaffald, især plast, udgør en trussel, ikke blot mod vores haves og kysters sundhed, men også mod vores økonomi og vores lokalsamfund. Det meste havaffald skabes ved landbaserede aktiviteter. Hvordan kan vi standse affaldsstrømmen ud i havene? Det bedste sted at begynde at tackle dette globale, marine problem, er på land.
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet Signaler 2014 Nærbillede
Diskussion spørgsmål
Fundet i Signaler - Velfærd og miljøet Signaler 2014 Extras
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100