Odpady a zdroje materiálu

Změnit jazyk

Odpady představují tísnivý environmentální, společenský a ekonomický problém. Zvyšování spotřeby a rozvoj ekonomiky stále produkují velké množství odpadu — což vyžaduje větší snahu o jeho omezení a zabránění jeho vzniku. Ačkoli dříve byl odpad určen k likvidaci, dnes je stále více považován za zdroj, což se odráží v posunu nakládání s odpadem od jeho likvidace k recyklaci a regeneraci. More

Key facts and messages

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100