Scénáře a studie zaměřené na budoucnost – činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Pátek 03.06.2016 03:32
EEA posuzuje dlouhodobé vyhlídky životního prostředí Evropy a důsledky klíčových politických rozhodnutí pomocí různých metodických přístupů. Cílem je vytvářet přidanou hodnotu pro současné politické diskuze soustavným předkládáním informací s širší a dlouhodobější perspektivou, a přispět k zorganizování evropských informačních systémů o životním prostředí tak, aby zahrnovaly informace o budoucích trendech. Svými poznatky a odbornými znalostmi se EEA rovněž podílí na posouzeních, která vycházejí ze scénářů, na celoevropské a celosvětové úrovni, jako je Posouzení ekosystému na konci tisíciletí nebo scénáře GEO-4 programu UNEP.

 

Aktivity agentury EEA týkající se scénářů přispívají k dlouhodobé perspektivě evropské zprávy „o stavu životního prostředí“, která se publikuje jednou za pět let. V roce 2005 byla zveřejněna zpráva Životní prostředí v Evropě – Stav a výhledy a doplňující zpráva Výhledy životního prostředí v Evropě (European environment outlook), které se integrovaně zabývají řadou ekologických problémů a jejich společnými příčinami a popisují vyhlídky pro evropské životní prostředí do roku 2030 i v pozdějším období. Obdobná práce má být publikována v roce 2010.

Výhledy jsou také součástí pravidelných hodnotících procesů, např. podávání zpráv agentury EEA o emisích skleníkových plynů a ukazatelích. Výhledové studie a ukazatele se pravidelně analyzují. K dalším častým činnostem patří přezkum kvantitativních modelů.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, výhledová environmentální analýza vývoje využití půdy v Evropě) využívá novátorskou kombinaci ilustrací, textu a nejmodernějších modelů k simulaci pěti rozdílných scénářů budoucího životního prostředí Evropy ovlivněné měnícími se vzorci využívání půdy, změny klimatu, zemědělství a demografického vývoje. Novou oblastí, kde se uplatňuje posuzování založené na scénářích, je analýza ekosystémových služeb. 

EEA je rovněž zapojena do prací na scénářích na celoevropské a mezinárodní úrovni. Zpráva Celoevropské životní prostředí: náhled do nejisté budoucnosti (The pan-European environment: glimpses into an uncertain future) zkoumá hlavní hybné síly a nejistoty budoucích změn životního prostředí v celoevropském prostoru. EEA také přispěla ke zprávě programu UNEP Globální environmentální výhled 4 (Global Environment Outlook 4) a k Posouzení ekosystému na konci tisíciletí.

Kromě toho EEA pomáhá s budováním kapacit pro přípravu scénářů ve svých členských zemích prostřednictvím pravidelných komunikačních a vzdělávacích workshopů.

 

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100