Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Pátek 03.06.2016 03:32
EEA pomocí svých informací o změně klimatu podporuje provádění Kjótského protokolu v EU, hodnocení politik EU a přípravu dlouhodobých strategií pro zmírňování změny klimatu a adaptaci na ni. Informace agentury EEA (údaje, ukazatele, posouzení, projekce) se týkají především trendů, politik a opatření v oblasti emisí skleníkových plynů, jakož i dopadů změny klimatu a adaptačních opatření v Evropě. EEA se stane evropským datovým střediskem pro emise skleníkových plynů a dopady změny klimatu.

Práci agentury v této oblasti vede její skupina pro změnu klimatu a energii, která těsně spolupracuje s Evropským tematickým střediskem pro ovzduší a změnu klimatu (ETC/ACC) a se sítí zemí agentury EEA (Eionet).

Monitorování, vykazování a podávání zpráv ohledně skleníkových plynů

Cílem práce agentury EEA v oblasti emisí skleníkových plynů je podporovat provádění Kjótského protokolu v EU. Některé klíčové činnosti a výstupy:

Dopady a adaptace

Práce agentury EEA týkající se dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně zahrnuje:

Výhledy a scénáře

EEA také podporuje přípravu dlouhodobých strategií pro zmírnění změny klimatu a pro adaptaci na ni svou prací na výhledech do budoucna a studiích se scénáři pro horizont 2020–2050. Jde například o:

 

Změna klimatu je také jednou z prioritních oblastí, kterými se EEA zabývá v integrovaných posouzeních, jako jsou zejména:

Geographic coverage

Europe
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100