Osobní nástroje

další
předchozí
položky

Přeskočit na obsah. | Přeskočit na navigaci

Sound and independent information
on the environment

Nacházíte se zde: Úvod / Témata / Znečištění ovzduší / Činnosti agentury EEA

Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Středa 13.08.2014 14:51
EEA je datovým střediskem Evropské unie pro ovzduší. Agentura podporuje provádění a uplatňování řady směrnic EU souvisejících s emisemi do ovzduší a jeho kvalitou. Kromě toho se EEA podílí na hodnocení politik EU v oblasti znečištění ovzduší a na přípravě dlouhodobých strategií pro zlepšování kvality ovzduší v Evropě. EEA se ve své práci zaměřuje na dokumentování a posuzování emisí do ovzduší a trendů kvality ovzduší, jakož i souvisejících politik a opatření v Evropě.

Emise látek znečišťujících ovzduší

EEA poskytuje posouzení a informace tvůrcům politiky a tím podporuje EU při formulování dlouhodobých strategií pro snižování emisí látek znečišťujících ovzduší. K našim hlavním činnostem a výstupům patří:

 

Kvalita ovzduší

EEA svou činností v oblasti kvality ovzduší podporovala přípravu a bude podporovat uplatňování směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu i stávajících právních předpisů EU o kvalitě ovzduší.

K hlavním činnostem a výstupům patří:

  • databáze AirBase, která obsahuje údaje o monitorování kvality ovzduší a podpůrné informace z evropských sítí a jednotlivých stanic, které měří znečištění vnějšího ovzduší. Aplikace AirBase Viewer (prohlížeč databáze AirBase) zpřístupňuje územní údaje a informace ze stanic;
  • funkce Ozon dnes (Explore ozone today), která během letního období poskytuje téměř v reálném čase denní informace o znečištění ozonem v celé Evropě;
  • územní posouzení kvality ovzduší v Evropě (mapy), pokud jde o hlavní látky znečišťující ovzduší;
  • pravidelná posouzení stavu znečištění ovzduší v Evropě, jako je zpráva „Znečištění ovzduší v Evropě 1990–2004“ (Air pollution in Europe 1990–2004) z roku 2007;
  • příspěvky do pravidelných zpráv o stavu životního prostředí agentury EEA, včetně kapitoly o kvalitě ovzduší v celoevropské hodnotící zprávě agentury EEA z roku 2007 „Životní prostředí v Evropě – Čtvrté kolo hodnocení“ a ve zprávě „Životní prostředí v Evropě – Stav a výhledy 2005“;
  • ukazatele kvality ovzduší, které jsou součástí základního souboru ukazatelů agentury EEA (Core Set of Indicators, CSI).

 

Práci agentury v této oblasti vede její skupina pro ovzduší a dopravu. Ta úzce spolupracuje s Evropským tematickým střediskem pro ovzduší a změnu klimatu (ETC/ACC) a se sítí zemí agentury EEA (Eionet).

 

Geographic coverage

Europe

Komentáře

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100