Nacházíte se zde: Úvod / Přehled výstupů

Přehled výstupů

Změnit jazyk

Publikace

V tomto oddíle naleznete všechny zprávy vypracované agenturou EEA. Jsou mezi nimi zprávy o životním prostředí, tematické a technické zprávy, briefingy a dokumenty týkající se správy agentury.

Více

Environmentální témata

Procházením environmentálních témat můžete najít všechny výstupy a informace agentury EEA.

Více

Ukazatele

Ukazatel měří vývoj vybraných oblastí, včetně pokroku, jakého bylo dosaženo na cestě ke splnění cílů. Agentura EEA zveřejňuje ukazatele v pravidelných intervalech, jednak v každoroční zprávě „Environmentální signály“ a také ve zprávách, které se na základě ukazatelů věnují konkrétním odvětvím a tématům. S ukazateli se můžete seznámit v oddílu o ukazatelích a prostřednictvím environmentálních témat.

Více

Interaktivní mapy a údaje

V tomto oddíle naleznete interaktivní nástroje, které vám umožní zkoumat údaje o životním prostředí a pracovat s mapami Evropy.

Více

Mapy a grafy

Poskytované mapy a grafy zahrnují většinu výsledků analýz prováděných agenturou EEA nebo pro ni. Výsledky analýz zveřejněné v informačních listech ukazatelů a ve zprávách jsou vždy znázorněny ve formě mapy, grafu nebo tabulky. Připravit takovéto výstupy vyžaduje práci a úsilí mnoha odborníků. Agentura EEA chce tyto postupy zprůhlednit a na své internetové stránce jim věnuje ústřední pozici.

Více

Údaje

Oddíl o údajích zpřístupňuje soubory údajů používané v pravidelných zprávách agentury EEA. Soubory údajů obsahují agregovaná data, většinou na úrovni jednoho státu, alespoň pro členské státy EU-15. Z těchto souborů údajů lze vytvářet grafy a v budoucnu i mapy. Co se týče jednotlivých souborů, jsou k dispozici informace o jejich zdrojích a o tom, jaký zeměpisný a časový úsek pokrývají.

Více

Vzdělávací materiály

Srozumitelné vysvětlení otázek životního prostředí určené dospělým a mládeži.

Více

Multimediální středisko

Sbírka videoprogramů a animací o životním prostředí Evropy.

Více

Terminologický glosář ETDS (Environmental Terminology and Discovery Service, ETDS)

Terminologický glosář ETDS (Environmental Terminology and Discovery Service) obsahuje asi 10 000 anglických termínů s definicemi a zdroji těchto definic, zkratky, synonyma a vyhledávací nástroj, pomocí něhož je možné najít odkazy na publikace, údaje a multimediální materiály vydané agenturou EEA. Většina termínů je také přeložena do 24 jazyků.

Více

Kalendář akcí v oblasti životního prostředí

V kalendáři najdete zajímavé environmentální akce pořádané na celém světě.

Více

Geographic coverage

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100