Změna dopravy ve městech zlepšuje kvalitu života

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.01.2014 Poslední změna Pátek 03.06.2016 17:00
Systém dopravy v řadě evropských měst se postupně proměňuje, což má pozitivní vliv na stav životního prostředí. Stoupá kvalita a využívání městské hromadné dopravy, rozvíjí se infrastruktura a roste popularita cyklistické dopravy.

 Image © Axel Kuhlmann

Současně zvolna klesá využívání osobního automobilu, doposud drtivě převažujícího dopravního prostředku ve městech. I přes tento pozitivní vývoj však doprava nadále zůstává významným zdrojem emisí skleníkových plynů, znečišťujících látek a nadměrného hluku, konstatuje zpráva TERM 2013 vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

TERM 2013 (Traffic Environment Reporting Mechanism) nabízí komplexní analýzu vlivů dopravy na životní prostředí v EU. V současné době žije ve městech okolo tří čtvrtin všech Evropanů, kteří jsou vystaveni zdravotním rizikům plynoucích ze znečištěného ovzduší a hluku, jejichž zdrojem je zejména silniční doprava. Zdravotní stav populace nepříznivě ovlivňují i dlouhé časy strávené každodenní dopravou v důsledku dopravních kongescí a stres s tím spojený.

Zpráva uvádí, že k dosažení změn v dopravě je klíčové přesvědčit obyvatele měst, aby změnili své dopravní návyky, a to prostřednictvím lepší nabídky veřejné a cyklistické dopravy při současných restrikcích individuální dopravy, například formou zelených zón či zpoplatněného vjezdu do center měst.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Související obsah

Novinky a články

Related briefings

Related infographics

Související publikace

Viz také

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2010-2012

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100