Voda ke koupání ve většině prázdninových destinací EU je čistá

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 22.05.2012 Poslední změna Pátek 03.06.2016 16:59
Dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí strávit letošní letní dovolenou u vody v Evropě: 92,1 % vod ke koupání v Evropské unii již splňuje minimální normy pro kvalitu vody stanovené směrnicí o vodách ke koupání. Patří sem také jezero Serpentine Lake v Londýně, které bude dějištěm několika olympijských závodů, včetně dálkového plavání (Open Water Marathon Swim) a plavecké části triatlonu.

 Image © Dave Jones

Výsledky pocházejí z nejnovější výroční zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské komise o vodách ke koupání, která popisuje loňskou kvalitu vody na více než 22 000 koupalištích, nacházejících se na plážích a u řek a jezer po celé Evropě.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „S potěšením konstatuji, že kvalita vody ke koupání v Evropě je i nadále celkově vysoká a od loňského roku se dále zlepšila. Naprostá většina Evropanů se o otázky související s kvalitou vody zajímá a vyžaduje o ní více informací. Musíme proto pokračovat v načaté práci a zajistit, aby naše vody byly vhodné ke všem legitimním způsobům využití – od koupání až po využití jako pitné vody – a aby byl celý vodní ekosystém v dobrém stavu.“

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGladeová dodala: „Kvalita vod na plážích a na jiných přírodních koupalištích je jednou z mnoha ekologických otázek, které jsou pro evropské občany velmi důležité. V několika zemích však nadále přetrvává problém znečištění ze zemědělské činnosti a odpadních vod, takže je třeba vyvinout větší úsilí, abychom pro veřejnost zajistili nezávadnou a čistou vodu.“

Ze zprávy vyplývá, že rekreační vody u 77,1 %  lokalit vykazují výbornou kvalitu, tj. splňují nejpřísnější kritéria jakosti, což je ve srovnání s loňskými údaji zlepšení o 3,5 procentního bodu. Jako přijatelný (tedy splňující méně přísná povinná kritéria) byl označen stav zhruba 93,1 % pobřežních vod ke koupání, který oproti loňsku zaznamenal 1% zlepšení. Méně než 2 % vod ke koupání byla klasifikována jako nevyhovující.

Kypr, Chorvatsko, Malta a Řecko měly ve svých zprávách o vodách ke koupání výborné výsledky, ve všech těchto zemích splňuje nejpřísnější kritéria jakosti (tj. výborná kvalita) přes 90 % koupališť a zbývající část vod splňuje povinné požadavky. Na opačném konci stupnice se nacházejí Nizozemsko, Bulharsko, Lotyšsko, Lucembursko a Belgie, kde jen poměrně malá část koupališť splňuje přísná kritéria, zejména pokud jde o vody ve vnitrozemí.

Kvalita vody ve většině nejoblíbenějších evropských letních destinací byla celkově dobrá – více než 90 % koupališť splňuje povinné hodnoty. Ve Španělsku, Itálii a v Portugalsku má přes 80 % lokalit výbornou kvalitu vody.

Celková kvalita vod ke koupání se v EU od roku 1990 výrazně zlepšila. Počet případů pobřežních vod ke koupání, které nesplňují ustanovení směrnice o vodách ke koupání, poklesl z 9,2 % v roce 1990 na 1,5 % v roce 2011. Počet koupališť ve vnitrozemí, jež nesplňují povinné hodnoty, klesl z 11,9 % v roce 1990 na 2,4 % v roce 2011, což představuje jednu z doposud nejnižších procentuálních hodnot.

Souvislosti

Vody ke koupání v Evropě musí splňovat normy stanovené ve směrnici o vodách ke koupání z roku 2006, která musí být provedena do prosince 2014. EU každý rok zveřejňuje souhrnnou zprávu o kvalitě vod ke koupání, která vychází ze zpráv předkládaných členskými státy do konce předcházejícího roku. V letošní zprávě kvalitu vod ke koupání sledovalo a analyzovalo 27 členských států spolu s Chorvatskem, Černou horou a Švýcarskem, většina z nich se přitom řídila novými ustanoveními.

Dvě třetiny koupališť se nacházely v pobřežních oblastech a zbývající část tvořily řeky a jezera. Nejvyšší počet vod ke koupání v pobřežních oblastech lze nalézt v Itálii, Řecku, Francii a Španělsku, zatímco ve vnitrozemí má největší počet vod ke koupání Německo a Francie.

V laboratořích byl analyzován výskyt některých druhů bakterií, včetně střevních enterokoků a bakterií Escherichia coli, které mohou svědčit o znečištění pocházejícím zejména z odpadních vod nebo z odpadu z hospodářských zvířat. Koupaliště jsou přitom zařazena do jedné z těchto kategorií: splňuje povinné hodnoty, splňuje přísnější doporučené hodnoty, nesplňuje závazné hodnoty.

Díky Evropskému systému informací o vodě (WISE) si může každý občan Evropy zjistit kvalitu vody na svém oblíbeném koupališti. Na této internetové stránce si uživatelé mohou stáhnout údaje a prohlédnout interaktivní mapy. Pomocí internetové stránky Eye on Earth mohou navíc občané sami informovat o stavu místních rekreačních vod.

Další podrobnosti:

Geographic coverage

EU27, Cyprus, Estonia, Poland, Denmark, Luxembourg, Ireland, Netherlands, Belgium, Latvia, Malta, Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Sweden, Greece, Portugal, Spain, Italy, Austria, Finland, Romania, United Kingdom, France, Lithuania, Slovenia, Slovakia
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100