Emise skleníkových plynů EU jsou nejnižší za celou dobu jejich sledování

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 19.06.2014 Poslední změna Pátek 03.06.2016 16:50
Emise skleníkových plynů v EU klesají, v roce 2012 se meziročně snížily o 1,3 % na úroveň o 19,2 % nižší než v roce 1990, vyplývá z konečných dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

 Image © Coolmonfrere

Zásluhou tohoto vývoje je tak EU již velmi blízko splnění cíle tzv. Klimaticko-energetického balíčku, který stanoví pokles emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s referenčním rokem 1990.

„EU prokázala, že neexistuje konflikt mezi růstem ekonomiky a snižováním emisí skleníkových plynů“, uvedl v tiskové zprávě ředitel EEA Hans Bruyninckx.

V absolutních číslech emise EU poklesly v období 1990–2012 o 1 082 mil. tun CO2 ekv., tento pokles představuje pro ilustraci celkové emise Spojeného království a Itálie dohromady. V ČR pokles emisí v tomto období činil 64,7 mil. tun tj. 33 % a byl tak ještě výraznější než pokles emisí v celé EU. Zásadními faktory, které ovlivňují vývoj emisí skleníkových plynů v posledních letech, je zvyšování energetické efektivnosti v dopravě a průmyslu a rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie. V roce 2012 nejvíce přispěly k poklesu emisí EU Itálie, která samostatně zajistila 45 % celkového poklesu emisí díky redukcím v dopravě a průmyslu, a dále Polsko, kde dochází k poklesu spotřeby tuhých fosilních paliv.

Každoroční zpráva EEA shrnující výsledky emisní inventarizace členských zemí EU pro Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) je k dispozici zde, aplikaci EEA umožňující prezentaci a stažení dat emisí skleníkových plynů (EEA GHG viewer) je možné nalézt zde.


Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Související obsah

Interactive data charts

Novinky a články

Související indikátory

Související publikace

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2012

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100