Většina automobilek splní cíle pro emise CO2

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.03.2013 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Emise oxidu uhličitého z provozu osobních automobilů se snižují. V roce 2011 dosáhlo nebo překročilo cílovou úroveň průměrných emisí, která zajišťuje splnění cílů v roce 2015, celkem 47 výrobců automobilů, kteří ovládají 95 % trhu s novými osobními vozidly v EU, uvádí aktuálně publikovaná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Dle platné evropské legislativy nemají průměrné emise z nových osobních automobilů přesáhnout 130 g CO2/km do roku 2015. Do roku 2012 muselo tento cíl splňovat minimálně 65 % vozidel vyráběných danou automobilkou, tento podíl se postupně zvyšuje až na 100 % v roce 2015. Kromě tohoto rámcového cíle má každý výrobce vozidel stanovený zvláštní cíl dle průměrné hmotnosti vyráběných vozidel, přičemž u větších vozidel jsou povoleny vyšší emise než u vozidel menších. Pokud automobilky cíle neplní, hrozí jim pokuty, jejichž výše je závislá na míře překročení emisních limitů.

Průměrné emise CO2 ze všech registrovaných automobilů v roce 2011 byly 135,7 g CO2/km, energetická účinnost vozidel byla o 3,3 % vyšší než v předcházejícím roce. Analýza EEA uvádí, že ke snižování emisí dochází zejména následkem zdokonalování technologií. Vliv zavádění alternativních paliv a pohonů na příznivý vývoj emisní náročnosti vozového parku je zanedbatelný, a to kvůli celkově malému rozšíření vozidel s alternativními pohony.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Geographic coverage

Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czechia, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Slovakia, Slovenia
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100