Shrnutí roku 2013 – Roku ovzduší

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.06.2014 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:45
Problematika znečištěného ovzduší a změny klimatu byla ústředním tématem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v roce 2013. Touto tematikou se rovněž zabývala Evropská komise.

 Image © Stephen Connell

Došlo k revizi politiky EU v oblasti kvality ovzduší, která vyústila v nová opatření na zvýšení kvality ovzduší The Clean Air Policy Package.

Na základě vědeckých poznatků se ukazuje, že znečištěné ovzduší je mnohem závažnějším problémem, než se předpokládalo v minulosti. Znečišťující látky negativně ovlivňují lidské zdraví, způsobují škody na majetku, a zvyšují ekonomické náklady společnosti.

Na základě hodnotících zpráv vzniklých během roku 2013 bylo zjištěno, že např. 9 z 10 obyvatel žijících ve městech je vystaveno znečištěnému ovzduší, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy přispívají ke změně klimatu, a v některých městech rovněž ještě nebyla dokončena implementace právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Naopak v mnoha městech došlo ke snížení znečištění ovzduší z dopravy snížením automobilové dopravy a navýšení cyklistické dopravy.

 

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Související obsah

Novinky a články

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100