Revidované údaje o emisích oxidu uhličitého z užitkových automobilů v EU

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Lehké užitkové automobily prodané v Evropské unii v roce 2012 produkovaly v průměru 180,2 g CO2/km, což je hodnota, která se přibližuje stanovenému cíli 175 g CO2/km, který budou muset plnit všechna nová užitková vozidla k roku 2017 (v roce 2014 půjde o 70 % těchto vozidel).

 Image © Leonidas Konstantinidis

Do roku 2020 se nejvyšší přípustné emise dále sníží na 147 g CO2/km. Opatření se vztahuje k vozidlům kategorie N1 s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Pro srovnání, cíle pro osobní automobily jsou stanovené na 130 g CO2/km do roku 2015 a 95 g CO2/km do roku 2020.

Užitkové automobily s nejnižšími průměrnými emisemi CO2 na kilometr byly v roce 2012 registrovány na Maltě, na Kypru a v Portugalsku. Na opačné straně žebříčku jsou Slovensko, Česká republika a Německo, kde mají užitková vozidla průměrné emise CO2 nejvyšší.

Data o emisích oxidu uhličitého z lehkých užitkových vozidel poskytují členské státy Evropské komisi každoročně dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 510/2011. Rok 2012 byl prvním rokem pravidelného reportingu, kdy bylo nutné nastavit reportingové mechanismy a verifikovat poskytnuté údaje prostřednictvím zpětné vazby od výrobců automobilů. Aktualita v původním znění je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zde, kompletní revidované údaje za rok 2012 jsou k dispozici na webových stránkách EEA zde.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2012

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100