Předcházení vzniku odpadů v evropských zemích

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna Středa 31.08.2016 13:59
Evropané každoročně vyprodukují více než dvě miliardy tun odpadu, způsobujícího nejen problémy v oblasti životního prostředí, ale také ekonomickou ztrátu. Předcházení vzniku odpadů má nejvyšší prioritu v odpadové hierarchii a leží tak ve středu zájmu odpadové politiky EU, neboť snížení produkce odpadů může přinést širokou škálu environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, jako je pokles znečištění vody a půdy, emisí skleníkových plynů a ztráty cenných materiálů.Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) "Waste prevention in Europe – the status in 2014" je druhou v řadě výročních hodnocení 27 národních a regionálních programů předcházení vzniku odpadů přijatých do konce roku 2014 v Evropě, jak je stanoveno v rámcové směrnici o odpadech.

Členské státy EU jsou povinny přijmout programy předcházení vzniku odpadů a EEA je vyzývá, aby provedly hodnocení jejich plnění a implementace. Proto zpráva uvádí srovnání programů, včetně oblastí působnosti, obecných a specifických cílů, indikátorů, systémů kontroly a opatření i politických nástrojů. Analýza je doplněna představením sbírky praktických příkladů pro 27 analyzovaných programů.

Příspěvkem do oblasti předcházení vzniku odpadů by měl být balíček k oběhovému hospodářství, přijatý Evropskou komisí dne 2. prosince 2015, jenž stanoví řadu opatření týkajících se produktového designu, výroby i spotřeby. Kromě toho ukládá členským státům EU zvláštní povinnosti s cílem snížit množství potravinového odpadu a zavést monitorování programů předcházení vzniku odpadů.

Translated by cenia

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2014

Kategorie:
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100