Pokles emisí skleníkových plynů v EU již přesáhl stanovený cíl k roku 2020

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Emise skleníkových plynů v EU poklesly mezi roky 1990 a 2014 o 23 %, cíl snížit emise o 20 % do roku 2020 tak byl již s předstihem splněn, uvádí právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

 Image © Andrzej Bochenski, ImaginAIR/EEA

Na základě emisních projekcí, zpracovaných členskými zeměmi, EU směřuje k 24% emisní redukci do roku 2020 vůči roku 1990 při uplatnění stávajících opatření a 25% redukci s dodatečnými opatřeními, s jejichž zavedením již členské státy počítají. EU tak již nyní podnikla první kroky ke splnění cíle snížit emise o 40 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, se kterým přichází na jednání o nové globální dohodě o ochraně klimatu, jejíž přijetí se předpokládá na jednání konference členských stran UNFCCC v Paříži v prosinci tohoto roku.

Zatímco emise skleníkových plynů v EU v období 1990–2014 poklesly, evropská ekonomika stoupla o 46 %. Tato skutečnost prokazuje, že ochrana klimatu a ekonomický růst jsou slučitelné a navzájem si neodporují. EU tak před konferencí v Paříži prokázala, že dokáže dostát svým závazkům v oblasti naplňování klimatických a energetických politik.

Zpráva EEA dále konstatuje, že dle zpracovaných projekcí má pokles emisí pokračovat i po roce 2020, ovšem nižším tempem. Stávající a plánovaná opatření umožní snížit emise
o 27–30 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, k dosažení cíle 40% emisní redukce tak budou zapotřebí další opatření. Prvním legislativním krokem ke splnění nového redukčního cíle je návrh Evropské komise na revizi Evropského systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU-ETS).

Společnou tiskovou zprávu Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí ke zprávě EEA „Trendy a prognózy emisí skleníkových plynů v Evropě za rok 2015“ je možné najít zde.

translated by Cenia

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100