Nová metodologie mapování zelené infrastruktury

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.06.2014 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Zelená infrastruktura je nástrojem, jenž využívá přírodu k zajištění ekologických, ekonomických a sociálních přínosů.

 Image © Lucio Virzi

Výhody zelené infrastruktury byly zdůrazněny v Green Infrastructure Strategy publikované v roce 2013. Využití zelené infrastruktury nabízí mnohdy levnější a dlouhodobější řešení než řešení založená na klasických stavebně inženýrských přístupech. Příkladem může být využívání městských parků nebo mokřadů v záplavových oblastech měst při zachycování nadměrného množství vody oproti budování pevných protipovodňových hrází. Zelené prvky ve městech přispívají také ke snížení znečištěného ovzduší a redukují hlukovou zátěž.

Výhody zelené infrastruktury jsou podrobněji vysvětleny v publikaci Evropské komise Building a Green Infrastructure for Europe. Nová publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Spatial analysis of green infrastructure in Europe navrhuje novou metodiku pro mapování zelené infrastruktury v krajině s přihlédnutím k jejímu multifunkčnímu charakteru. Studie se zaměřuje na mapování přírodních stanovišť, jejich ochranu a obnovení, propojenost a poskytování ekosystémových služeb. Na základě tohoto mapování bylo zjištěno, že zelená infrastruktura zaujímá přibližně čtvrtinu evropského prostředí, a nejen z tohoto důvodu je v dokumentu poukazováno na nutnost podpory integrovat zelenou infrastrukturu do územního a strategického plánování.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)


Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100