Lučních motýlů ubývá

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Velikost populací lučních motýlů v evropských zemích se během uplynulých dvou dekád snížila téměř na polovinu, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

 Image © Dominik Hofer

Jedná se o alarmující zjištění, neboť motýli jsou považováni za reprezentativní indikátor trendů pozorovaných u ostatních suchozemských druhů hmyzu, které dohromady tvoří okolo dvou třetin všech živočišných druhů vyskytujících se na celém světě. Znamená to, že motýli jsou vhodným indikátorem vývoje biodiverzity a celkového zdraví ekosystémů.

Lučních motýlů ubývá, neboť se snižuje rozsah jejich původních lučních stanovišť. Tento nepříznivý trend má dvě hlavní příčiny. V oblastech vhodných k zemědělskému hospodaření jde o intenzifikaci zemědělství, jehož důsledkem jsou rozsáhlé uniformní bloky orné půdy a pastvin s minimální biodiverzitou, navíc motýli jsou citliví k pesticidům, které intenzivní zemědělství často používá. Druhým faktorem je naopak opouštění půdy a její ponechání ladem v regionech, kde se zemědělství kvůli přírodním podmínkám (hory, nevhodné klima) ekonomicky nevyplácí. Půda ponechaná ladem postupně zarůstá dřevinami a luční ekosystém tak zaniká.

Indikátor lučních druhů motýlů posuzuje vývoj populací celkem 17 druhů motýlů v letech 1990 až 2011. Indikátor využívá data národního monitoringu motýlů v 19 zemích napříč Evropou.

Plné znění zprávy EEA, která vyhodnocuje tento indikátor, je k dispozici zde.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100