Letní znečištění přízemním ozonem

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:45
Během letních měsíců roku 2012 došlo v Evropě k nejnižšímu překročení imisního limitu pro troposférický ozon od doby jeho sledování v roce 1997. Epizody překročení imisního limitu byly kratší a rovněž byla dosažena nižší maximální koncentrace.

 Image © Rémi Lanvin

Nicméně imisní limit byl překročen alespoň jednou u přibližně 85 % stanic ve všech členských zemích EU kromě Estonska.

K překročení prahové hodnoty by nemělo dojít více než 25x za rok. Tato podmínka nebyla v letních měsících roku 2012 splněna v 17 členských státech EU (Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) a v 5 státech reportujících informace do Evropské agentury pro životní prostředí (Albánie, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Švýcarsko). Stejně jako v předchozích letech byly nejvyšší koncentrace naměřeny v jižní a jihovýchodní Evropě.

Nižší pozorované hodnoty přízemního ozonu byly v roce 2012 způsobeny aktuálními meteorologickými podmínkami (teplota vzduchu, srážkové poměry a sluneční svit), které společně s prekurzory NOx a VOC vstupují do chemických reakcí a tím podmiňují vznik troposférického ozonu.

Přízemní ozon může vyvolat dýchací potíže, nemoci oběhové soustavy nebo astma. Rovněž způsobuje škodu na úrodě a jako oxidační činidlo narušuje i umělé materiály, povrchy budov a uměleckých předmětů.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Související obsah

Související mapy

Související publikace

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100