Osobní nástroje

oznámení
Získejte oznámení o nových zprávách a produktech. Četnost: 3–4 e-maily za měsíc.
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
Ikona Twitteru Twitter
Facebook icon Facebook
Ikona YouTube Kanál na YouTube
RSS logo RSS kanál
Více

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


další
předchozí
položky

Přeskočit na obsah. | Přeskočit na navigaci

Sound and independent information
on the environment

Nacházíte se zde: Úvod / Aktuality / Kvalita ovzduší a překročení národních emisních stropů

Kvalita ovzduší a překročení národních emisních stropů

Změnit jazyk
Znečišťování ovzduší v EU nadále překračuje legislativně stanovené limity. Na základě předběžných dat reportingu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (NECD) překročilo emisní stropy v roce 2011 celkem 8 členských zemí EU, v roce 2010 to bylo 12 zemí.

 Image © Heinrik Betner

Emisní stropy jsou stanoveny pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), nemetanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) a amoniak (NH3). Tyto znečišťující látky způsobují respirační problémy a podílejí se na zvýšené acidifikaci půdy a ekosystémů. Nejvíce zemí v roce 2011 překročilo emisní stropy pro oxidy dusíku, které ze zhruba 40 % pochází ze silniční dopravy. Jedná se například o Lucembursko, Rakousko, Francii, Belgii, Španělsko, nebo Německo, které překročilo emisní stropy i pro NMVOC a NH3. Jak uvádí přehledná tabulka, ČR nepřekročila emisní stropy u žádné ze sledovaných znečišťujících látek.

Největší zdravotní rizika plynou ze znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, ozonem a oxidy dusíku. Nejnovější data o kvalitě ovzduší jsou k dispozici prostřednictvím nedávno spuštěné prezentace výstupů databáze Airbase, která nabízí interaktivní mapy s výsledky imisního monitoringu v členských zemích EU. Jedná se o veřejně dostupný informační systém o kvalitě ovzduší v Evropě.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Související obsah

Novinky a články

Související údaje

Související publikace

Geographical coverage

[+] Show Map

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100