Jak pokračuje adaptace na změnu klimatu v EU?

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Adaptace současným, a hlavně předpokládaným dopadům změny klimatu na evropském kontinentu vyžaduje přijetí řady politik a opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Aby byl adaptační proces efektivní, je nutné pochopit, které kroky fungují, v jakém kontextu a proč a dobré zkušenosti mezi sebou navzájem sdílet. K tomu slouží systémy monitoringu, hodnocení a reportingu aktivit souvisejících s adaptacemi v jednotlivých členských zemích. Jejich přehled a závěry, které jejich hodnocení přináší, obsahuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

 Image © Fatma Demir, Picture2050/EEA

Změna klimatu se dotýká celé Evropy, její dopady se ovšem v jednotlivých regionech liší. Některé oblasti, zejména na jihu kontinentu, budou vystaveny stále většímu suchu a nedostatku vody, zatímco jinde se očekává zvýšený výskyt povodní. Proto i adaptační opatření musí být přizpůsobena konkrétní situaci a brát v úvahu i socioekonomické podmínky jednotlivých zemí.

Zpráva EEA doplňuje informace získané v rámci Evropské platformy pro adaptaci změně klimatu (ADAPT) a informačních zdrojů na úrovni členských zemí. Její závěry jsou prezentovány na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN pro změnu klimatu (COP21) konané ve dnech 30. 11. – 11. 12. 2015 v Paříži. Na dlouho očekávané konferenci, které se má účastnit okolo 25 tisíc oficiálních delegátů a účast přislíbilo 138 nejvyšších politických představitelů z celého světa včetně prezidentů USA a Ruska, se očekává uzavření nové globální klimatické dohody, která by měla zakotvit závazky států po ukončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2020.

Translated by cenia

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100