Osobní nástroje

oznámení
Získejte oznámení o nových zprávách a produktech. Četnost: 3–4 e-maily za měsíc.
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
Ikona Twitteru Twitter
Facebook icon Facebook
Ikona YouTube Kanál na YouTube
RSS logo RSS kanál
Více

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


další
předchozí
položky

Přeskočit na obsah. | Přeskočit na navigaci

Sound and independent information
on the environment

Nacházíte se zde: Úvod / Aktuality / Fakta o evropských lesních ekosystémech

Fakta o evropských lesních ekosystémech

Změnit jazyk
Evropa patří k jedné z mála světových oblastí, kde došlo v průběhu minulého století ke zvýšení rozlohy lesních porostů. K Mezinárodnímu dni lesů, který si připomínáme 21. března, zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) stručný přehled souvisejících zjištění uvedených v textu této aktuality.

 Image © trekker308

  1. Lesy v Evropě zaujímají zhruba 35 % rozlohy (cca 190 mil. ha), což z Evropy činí nejvíce zalesněnou oblast světa. Zvýšení lesnatosti souvisí s přijatými právními předpisy v jednotlivých zemích, zalesňováním a s přirozenou expanzí lesa během posledních 200 let.
  2. Lesy mají významný ekonomický přínos, generují příjem pro více než 16 mil. soukromých vlastníků a zaměstnávají přibližně 3,5 mil. lidí.
  3. Vedle produkční funkce zajišťují lesní porosty také ekosystémové funkce. Více než 20 % evropských lesů poskytuje podporu vodního režimu, včetně protipovodňové ochrany, protierozní a půdoochrannou funkci.
  4. Lesní porosty napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu, absorbují přibližně 10 % ročních emisí skleníkových plynů.
  5. Vysazováním lesních monokultur se však snižuje diverzita lesních porostů, která způsobuje pokles biodiverzity ekosystémů a sníženou schopnost odolávat škůdcům, nemocem a měnícímu se klimatu.
  6. Zhoršující se zdravotní stav lesních porostů způsobil mezi lety 1980 a 2005 pokles populací lesních druhů ptáků o 30 %, a může dle IUCN způsobit vyhynutí až 27 % savců, 10 % plazů a 8 % obojživelníků vázaných na lesní ekosystémy.
  7. Vzrůstající ohrožení lesních porostů představují invazní druhy. V evropských lesích se vyskytuje přibližně 1800 nepůvodních druhů, které narušují rovnováhu přirozeného životního prostředí (např. veverka popelavá vytlačuje veverku obecnou).
  8. Negativní vliv na lesní porosty má změna klimatu. Tato změna způsobuje častější výskyt požárů, kterými je zničeno přibližně 400 tis. ha lesa, přičemž nejpostiženější oblastí je Středozemí. Na změnu klimatu citlivě reagují rovněž např. lesní mokřady.

 

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Komentáře

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100