EEA vítá zákaz používání neonikotinoidových pesticidů

Změnit jazyk
Highlight Publikováno 02.05.2013 Poslední změna Středa 20.04.2016 16:54
Evropská komise se rozhodla zakázat 3 druhy neonikotinoidových pesticidů, a to na základě doložených vědeckých důkazů, které ukazují, že aplikace těchto pesticidů může poškozovat včelí společenstva. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) proto oceňuje předběžné opatření vedoucí k jejich zákazu.

Neonikotinoidové insekticidy mohou ovlivnit širokou škálu suchozemských a vodních organismů, včetně včel a dalšího hmyzu, nezbytných pro opylování rostlin a zemědělských plodin. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasný zákaz, je třeba ho chápat jako výchozí bod k diskuzi nad využitím těchto látek. Zákaz se týká pouze 3 ze 7 neonikotinoidů a jejich aplikace na vybrané druhy plodin „atraktivních pro včelí společenstva“. Omezení nebere v úvahu účinek těchto látek na vodní bezobratlé druhy, ptáky a jiný hmyz, které jsou jejich použitím také ovlivněny.

Zpráva EEA uvádí, že zákaz použití těchto látek by neměl mít negativní dopad na produkci zemědělských plodin. Například ve Francii je použití těchto látek zakázáno pro ošetření slunečnice a kukuřice od roku 2004 bez výrazných změn ve výnosech.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Kategorie: , ,
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100