Cesta k efektivnějšímu využívání vody

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 18.06.2014 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:46
Topics: , ,
Průměrný Evropan spotřebuje přibližně 130 litrů vody za den. Se spotřebou vody souvisí také ztráty vody v trubní síti, které se v Evropě výrazně liší. Na základě testovacího vzorku (benchmarking data) činí průměrné ztráty okolo 8,5 m3 na km trubní sítě za den.

 Image © Rashidi Siddiqi

Takové ztráty jsou významné zejména v oblastech s nedostatkem vody. Z hlediska efektivity čištění odpadních vod data ukazují, že větší čistírny vykazují menší množství vypouštěných nutrientů než menší čistírny odpadních vod.

Znečištění nutrienty přispívá k eutrofizaci vod, která může vést až ke vzniku tzv. mrtvých zón s nedostatkem kyslíku v mořích, jezerech a řekách.

Čím dál více pozornosti se dostává spotřebě energie při výrobě a distribuci pitné vody a při čištění odpadních vod, která činí celkem cca 5,5 % celkové spotřeby energie v domácnostech. Taková jsou klíčová sdělení vyplývající z publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) 'Performance of Water Utilities beyond Compliance' z května letošního roku.

Tato publikace odráží závazek Evropské komise poskytnout občanům přístup ke srovnatelným datům za klíčové ekonomické a průmyslové oblasti. Souvisí i s návrhem Evropské občanské iniciativy, kdy více než jeden milion lidí podepsalo petici požadující „právo na vodu“. K dispozici je množství informací o tom, zda dodavatelé a státy plní legislativní závazky. Méně informací se týká plýtvání s vodou, spotřeby energie k čištění vod apod. Ukazuje se potřeba srovnatelných dat, aby bylo možno na evropské úrovni vyhodnotit indikátory, které pak podpoří efektivnější využívání zdrojů a „koncept zelené ekonomiky“.


Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100