11 členských zemí EU překračuje emisní limity stanovené úmluvou CLRTAP

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 10.09.2012 Poslední změna Úterý 21.06.2016 15:45
I když emise většiny znečišťujících látek v Evropě během posledních dvou desetiletí výrazně poklesly, řada zemí nadále překračuje emisní stropy dojednané v rámci Göteborského protokolu, jenž je součástí Úmluvy OSN o přeshraničním znečišťování ovzduší (CLRTAP). Významnými zdroji znečišťování ovzduší zůstávají silniční doprava, domácnosti, elektrárny, určitá průmyslová odvětví a zemědělství, upozorňuje nově vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Amsterdam harbour

Amsterdam harbour  Image © Erwyn van der Meer

„Skutečnost, že jsou nadále překračovány emisní limity, ukazuje, že musíme pokračovat v úsilí k zajištění ochrany lidského zdraví evropských občanů“, uvádí Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA.

Emisní stropy jsou stanoveny pro čtyři znečišťující látky (NOx, SOx, NMVOC a NH3) a měly být splněny do roku 2010. Z 11 zemí, které emisní stropy překročily, měly Dánsko a Španělsko vyšší emise tří sledovaných látek, Německo dvou látek (NMVOC a NOx), Rakousko, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko překročilo emisní strop pro NOx a Finsko pro NH3.

Emisní data je možné prohlížet a zobrazovat prostřednictvím aplikace Data Viewer dostupné na stránkách EEA. Plné znění Zprávy o inventarizaci emisí v EU letech 1990-2010 dle CLRTAP  je k dispozici ke stažení v anglickém jazyce zde.

Translation kindly provided by  CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Geographic coverage

EU27, Cyprus, Estonia, Poland, Denmark, Luxembourg, Ireland, Netherlands, Belgium, Latvia, Malta, Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Sweden, Greece, Portugal, Spain, Italy, Austria, Finland, Romania, United Kingdom, France, Lithuania, Slovenia, Slovakia
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100