Osobní nástroje

další
předchozí
položky

Přeskočit na obsah. | Přeskočit na navigaci

Sound and independent information
on the environment

Nacházíte se zde: Úvod / Zelená tipy

Zelená tipy

Změnit jazyk

Zjistěte, jak můžete být šetrnější k životnímu prostředí ve Vašem každodenním životě - ať už doma, v práci nebo na cestách.
Eco-Tip Udržujte se v pohybu! — 15.07.2008
Před jízdou automobilem upřednostňujte pěší chůzi, jízdu na kole, dopravu autobusem či metrem. Jednak se budete udržovat v kondici, a jednak pomůžete omezit dopravu, snížit znečištění ovzduší a snížit hluk a počet nehod.
Eco-Tip Potřebujete si vyřídit své záležitosti? — 15.07.2008
Automobily často znečišťují ovzduší při jízdě na krátkou vzdálenost, kdy motor není zahřátý.
Eco-Tip Zajistěte pravidelnou kontrolu svého automobilu. — 15.07.2008
Pravidelně kontrolujte, jaké množství emisí Váš automobil vypouští. Katalyzátory vyžadují pravidelnou údržbu.
Eco-Tip Jak se dostat do práce? — 15.07.2008
Zvažte, zda můžete místo jízdy vlastním automobilem využít spolujízdu či veřejnou dopravu. Pokud jezdíte do zaměstnání automobilem, navrhněte svým kolegům, kteří bydlí blízko Vás, možnost spolujízdy.
Eco-Tip Chystáte-li se zakoupit nový automobil, zvažte, zda je to opravdu nezbytné. — 15.07.2008
Využívání alternativ k automobilové dopravě může být účelnějším řešením, než pořízení automobilu pouze za účelem jeho používání k uskutečňování výletů o víkendu.
Eco-Tip Využívejte služeb kurýrů přepravujících zásilky na jízdním kole! — 15.07.2008
Pokud řídíte podnik a potřebujete v rámci města Vašeho působení pravidelně doručovat poštovní zásilky a balíky, využívejte služeb kurýra přepravujícího zásilky na jízdním kole. Jízdní kola neuvíznou v dopravních zácpách, jsou rychlá a přispějí ke zlepšení vzduchu ve Vašem městě.
Eco-Tip Věděli jste o tom, že recyklací svého odpadu můžete snížit znečištění ovzduší? — 15.07.2008
Recyklované sklo, papír, baterie, motorový olej a hliníkové plechovky mohou být znovu použity. Recyklací tohoto materiálu snížíte objem odpadu, který končí ve spalovnách, a to až o 70 %.
Eco-Tip Za horkých dnů využívejte spíše veřejnou dopravu než automobil. — 15.07.2008
Výfukové emise z automobilů na slunečním světle a teple reagují a přeměňují se na plyny znečišťující ovzduší, jako je troposférický ozon. Tyto plyny jsou hlavní příčinou špatné kvality vzduchu a klíčovou složkou fotochemického smogu, který může způsobit dýchací potíže.
Eco-Tip Plánujete-li koupi automobilu typu SUV, zvažte, zda je to opravdu nezbytné. — 15.07.2008
Kromě toho, že je provoz SUV velmi nákladný, mají tyto automobily vysokou spotřebu pohonných hmot. Vypouštějí dvakrát více oxidu uhelnatého, uhlovodíků a oxidu dusičitého než průměrný automobil. Tyto chemické látky přispívají jak ke znečištění vzduchu, tak ke globálnímu oteplování!
Eco-Tip Pascal source code Uzavírejte vodovodní kohoutky! — 15.07.2008
Vyvarujte se plýtvání vodou při čištění zubů či holení; ušetříte tak vždy až 10 litrů vody. Používejte kelímek s vodou a po natočení potřebného množství vody uzavřete vodovodní kohoutek.
Eco-Tip Nainstalujte vodoměr, abyste mohli sledovat svou spotřebu vody. — 15.07.2008
Domácnosti s vodoměry obvykle hospodaří s vodou šetrněji, a v důsledku toho rovněž uspoří peníze.
Eco-Tip TeX document Máte žízeň? — 15.07.2008
Naplňte džbánek vodou z kohoutku a uložte jej do chladničky; nečekejte, až z kohoutku začne téci studená voda, vždy, když chcete natočit studenou vodu do sklenice.
Eco-Tip Proč plýtvat? — 15.07.2008
Vařte pouze takové množství vody, které potřebujete na šálek kávy nebo čaje.
Eco-Tip C source code header Místo koupele se rychle osprchujte. — 15.07.2008
Při sprchování spotřebujete o dvě třetiny méně vody než při koupeli! Toto však platí pouze za předpokladu, že sprchování netrvá déle než 5 minut. Buďte tedy rychlí a příště, až se budete sprchovat, sledujte dobu sprchování za pomoci časoměřiče!
Eco-Tip Investujte do sprchových hlavic s nízkým průtokem, a snižte tak svou spotřebu vody. — 15.07.2008
Rozprašování za použití těchto hlavic je jemnější, a ačkoli je průtok vody v nich vyšší, množství spotřebované vody se snižuje.
Eco-Tip Snižte svou domácí spotřebu vody. — 15.07.2008
Při používání provzdušňovačů a omezovačů průtoku vody připevněných na vodovodních kohoutcích se průtok vody bude zdát silnější, avšak bude sestávat z menšího množství vody a většího množství vzduchu. Provzdušněné kohoutky mohou snížit spotřebu vody až o 30-40 %.
Eco-Tip object code Nainstalujte šetřič vody! — 15.07.2008
Snižte spotřebu vody používané ke splachování toalet za pomoci instalace šetřiče vody nebo jiného výtlakového zařízení do splachovací nádržky. Uvažujete-li o koupi nového klozetu, zvolte si takový, který má nízkou spotřebu vody a možnost dvojího typu splachování.
Eco-Tip Myčku na nádobí zapínejte pouze tehdy, je-li zcela naplněna. — 15.07.2008
Tímto způsobem spotřebujete méně vody než při ručním mytí nádobí.
Eco-Tip Kupujte výrobky s ekoznačkou! — 15.07.2008
Potřebujete-li novou pračku, rozhodněte se pro koupi energeticky účinného modelu, který spotřebuje co nejméně vody. Více informací naleznete na webové stránce o ekoznačce (Eco-Label), která obsahuje seznam energeticky účinných zařízení:
Eco-Tip text/x-sh Nesplachujte — 15.07.2008
vatové polštářky, vatová čistidla uší a odličovací ubrousky do toalety. Tyto předměty patří do odpadkového koše.
Eco-Tip Průtok vody v hadici, kterou používáte na zavlažování Vaší zahrady, činí až 18 litrů vody za minutu. — 15.07.2008
Zahradu raději zavlažujte tradičním způsobem; výrazně tak omezíte plýtvání vody. Případně můžete na hadici připevnit spínací zařízení, a kontrolovat tak průtok vody.
Eco-Tip Zavlažujte, ale nekropte! — 15.07.2008
Místo každodenního kropení rostlin na Vaší zahradě tyto rostliny zalévejte u kořenů dvakrát týdně. Voda se tak neodpaří, ale vsákne.
Eco-Tip Zachycujte dešťovou vodu — 15.07.2008
a použijte ji na zavlažování zahrady místo pitné vody z kohoutku. Nezapomeňte také sledovat předpověď počasí; je možné, že bude pršet.
Eco-Tip Mulčujte své rostliny (pokojové i venkovní). — 15.07.2008
Zamezíte tak růstu plevele, zajistíte ochranu půdy rostlin proti horkému počasí, snížíte odpařování vody a předejdete zhutnění půdy. Buďte tvořiví a používejte materiály jako oblázky, úlomky kůry, štěrk, kakaové skořápky, dekorativní šišky, úlomky mramoru, střepy porcelánového nádobí, odřezky trávy nebo listovku. Nemulčujte však příliš blízko stonků - předejdete tak tlení rostliny v zimě.
Eco-Tip Máte-li zahradu, můžete v ní vytvořit jezírko, které je skvělým prostředkem pro podporu biologické rozmanitosti. — 15.07.2008
Jezírko budou využívat žáby, vodní brouci, vodní plži a někdy vážky a šidélka. Pozor však na zlaté rybky, které se živí pulci!
Eco-Tip Omezte používání herbicidů a insekticidů. — 15.07.2008
Tyto látky mohou zahubit mnoho užitečných tvorů a rostlin, kterých jste se neplánovali zbavit, a to zejména pokud uniknou do jezer a řek. Existuje mnoho alternativ přátelských k životnímu prostředí.
Eco-Tip C source code header Pesticidy obsahují nebezpečné, toxické chemické látky, které poškozují lidské zdraví. — 15.07.2008
Pokud doma uchováváte zbytky pesticidů a insekticidů, kterými jste ošetřili zahradu, kontaktujte místní orgány, které Vám poradí, jak je bezpečně zlikvidovat.
Eco-Tip Plevel zničte za pomoci horké vody nebo jej spalte. — 15.07.2008
Plevel, který jste spařili horkou vodou, po několika hodinách zhnědne a odumře. Tento způsob likvidace nezanechává toxická rezidua a na místě, kde byla likvidace provedena, si mohou bezprostředně poté bezpečně hrát děti.
Eco-Tip Zahrady mohou výrazně podpořit biologickou rozmanitost ve městech. — 15.07.2008
Poskytují úkryt, stravu a slouží jako místo odpočinku pro volně žijící živočichy, včetně ježků, jezevců, ptáků a motýlů. Máte-li zahradu, zvyšte její ekologickou hodnotu výsadbou bobulovin a kvetoucích rostlin. Jeřáby, střemchy obecné a pampelišky mohou, mimo jiné, sloužit jako potrava a úkryt pro mnoho bezobratlých živočichů.
Eco-Tip Jděte příkladem! — 15.07.2008
Povzbuďte ostatní ve Vašem okolí k vytvoření koutů biologické rozmanitosti. Jak? Například řada zahrad může sloužit jako koridor pro volně žijící živočichy, propojený s místním parkem nebo prostorem zeleně.
Eco-Tip Držte svého psa na vodítku, je-li pravděpodobné, že bude odbíhat a rušit volně žijící druhy zvířat. — 15.07.2008
Dbejte zejména na to, abyste nerušili hnízdící ptactvo brzy na jaře a v létě a ptactvo hledající útočiště a potravu v zimě. Máte-li psa, mějte toto pravidlo na paměti vždy, když ho venčíte!
Eco-Tip Nevylévejte, ale likvidujte! — 15.07.2008
Vše, co vylijete do umyvadla, dřezu či klozetu, může případně skončit v našich řekách či v moři! Nikdy nevylévejte do odpadních vod kapalné látky, jako jsou oleje, mazivo nebo nebezpečné kapaliny - např. ředidla pro barvy nebo nepoužité barvy. Tyto látky uložte do krabice a zlikvidujte je zároveň se zbývajícím odpadem. Skladujte je odděleně, abyste zabránili možným chemickým reakcím. Toto rovněž umožní jejich snadnější identifikaci při sběru odpadu. Existuje-li ve Vaší obci sběrna tohoto druhu odpadu, odneste jej tam.
Eco-Tip Nekupujte dřevo pocházející z nezákonného obchodu! — 15.07.2008
Nezákonný obchod s tropickým dřevem přispívá k ničení pralesů. Mnoho dodavatelů technického dřeva nyní prodává dřevo, které získalo osvědčení o legálním původu a o splnění kritérií trvale udržitelné lesní produkce. Až budete příště nakupovat výrobky ze dřeva, zjistěte, jaké výrobky získaly osvědčení o šetrném obhospodařování lesů, například osvědčení mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC).
Eco-Tip Cestujete-li do exotických zemí, vybírejte upomínkové předměty s rozmyslem. — 15.07.2008
Obchod s výrobky, jako jsou dřevořezby, červený korál nebo dekorativní předměty s kožešinou či peřím, je často regulován, a chcete-li si je přivézt domů, musíte mít povolení. Seznamte se s platnými předpisy, jelikož zákony týkající se vývozu volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin a produktů z nich jsou přísné a mohlo by se stát že Váš suvenýr bude zabaven.
Eco-Tip Buďte kreativní a navrhněte ve své zahradě přírodní kout! — 15.07.2008
Jednak pro sebe a svou rodinu vytvoříte přírodní ráj, a jednak takové zákoutí přiláká motýly a poskytne úkryt žábám, savcům a hmyzu.
Eco-Tip Podpořte národní parky ve Vaší zemi! — 15.07.2008
Navštěvujte přírodní rezervace a parky. Dáte tak najevo svou podporu pro jejich vytváření, ochranu a rozšiřování. Dbejte na to, abyste tyto oblasti zanechali ve stavu, v jakém jste je nalezli při svém příchodu.
Eco-Tip Uchovávejte ve své zahradě vodu. Toho docílíte, ponecháte-li svůj trávník delší. — 15.07.2008
Ponechte trávník delší, a podpořte tak růst kořínků. Rovněž tím umožníte přirozené zmlazení trávy. Vysekáte-li uprostřed trávníku cestičku, bude zřejmé, že delší trávník není výsledkem nedostatku Vaší péče, ale je v tomto stavu ponechán úmyslně.
Eco-Tip Troff document Tlející kmen je miniaturní přírodní rezervací se svým vlastním koloběhem! — 15.07.2008
Po odstranění zetlelého či tlejícího dřeva z lesa může dojít k přerušení části přírodního koloběhu živin. V důsledku nedostatku zetlelého dřeva dochází k omezení druhové rozmanitosti zhruba o 20 %. Neodstraňujte zetlelé dřevo ze svého pozemku. Mohli byste tím zahubit tisíce bezobratlých živočichů a hub.
Eco-Tip application/x-troff-ms Zabraňte erozi půdy výsadbou vegetace se vzájemně se doplňujícím kořenovým systémem. — 15.07.2008
Příkladem lze uvést levanduli, jejíž kořeny sahají hluboko do země a tvoří hustou síť, a zpevňují tak půdu.
Eco-Tip Z dostatečné vzdálenosti… — 15.07.2008
Pozorujte divoce žijící zvířata z dostatečné vzdálenosti a nekrmte je. Mějte na paměti, že pach, který ulpí na hnízdě či v doupěti, může rodiče mláďat odradit od péče o ně. Místo toho, abyste se zvířat dotýkali, snažte se o nich dozvědět více informací, případně zjistit, jakým způsobem můžete přispět k jejich ochraně.
Eco-Tip Zapojte se do příštího sčítání ptactva ve Vaší zemi. — 15.07.2008
Kromě toho, že významně přispějete k průzkumu ptactva, budete mít možnost naučit se rozpoznávat střízlíky, červenky a další druhy ptáků, a rovněž strávíte celý den v přírodě.
Eco-Tip Na svých výpravách do přírody nic neodhazujte, zejména ne odpadky. — 15.07.2008
Pokud na svých výletech do přírody spatříte odhozené odpadky, jednejte odpovědně a zdvihněte je.
Eco-Tip Troff document Upřednostňujte pokud možno ryby pocházející z ekologického chovu, jako je mořčák evropský, losos a pstruh. — 15.07.2008
Pro chov ryb, které nepocházejí z biologického zemědělství, je používáno velké množství chemických látek a antibiotik, které mohou ohrozit další zvířata v potravním řetězci. Je rovněž užitečné vědět, že k produkci 3 kg lososa pocházejícího z chovu je třeba ulovit 15 kg ryb žijících ve volné přírodě.
Eco-Tip Přivítejte dítě narozené ve Vaší rodině zasazením stromu. — 15.07.2008
Nejenže pro Vás takový strom bude milou připomínkou, ale rovněž Vám poskytne stín, vytvoří malý ekosystém a bude okysličovat vzduch.
Eco-Tip Octet Stream Zjistěte, jaké významné druhy flóry a fauny se nacházejí v místě Vašeho bydliště. — 15.07.2008
Ohrožené druhy zvířat a rostlin lze nalézt ve všech typech ekosystémů, velkých i malých. Zjistěte, jací živočichové a rostliny vyskytující se v místě Vašeho bydliště se nacházejí na seznamu ohrožených druhů, a zasaďte se o ochranu jejich stanovišť.
Eco-Tip Trávíte-li dovolenou v blízkosti tropické laguny či korálového útesu, nedotýkejte se korálů a nešlapejte na ně. — 15.07.2008
Při potápění neulamujte části korálů, které si chcete odvézt domů jako suvenýr. Korálové útesy jsou vzácné a rapidně ubývají.
Eco-Tip Vytvořte malý ekosystém — 15.07.2008
ve své zahradě či parku. Na odlehlém místě nahromaďte několik kmenů. Tyto kmeny poslouží jako úkryt pro ježky, žáby a ropuchy. Uložíte-li spodní kmeny částečně do země, prospějete tím roháčům, kteří se živí zetlelým dřevem. Hromada kamenů rovněž poskytne úkryt mnoha druhům hmyzu a pavouků.
Eco-Tip Věděli jste, že... — 15.07.2008
některé nerecyklovatelné papírové produkty (např. papírové kapesníky, ubrousky a kartony na vejce) mohou být kompostovány? Vlákna těchto materiálů provzdušní kompost a podpoří organismy, které napomáhají rozkladu.
Eco-Tip Pečlivě si vyberte své domácí zvíře a předtím, než se rozhodnete pro koupi exotického zvířete, tento krok náležitě zvažte. — 15.07.2008
Plazi, ptáci a ryby jsou často vyjímáni ze svých přírodních stanovišť. Černý trh s exotickými domácími zvířaty je odpovědný za vyhubení celých populací zvířat a je stále nejrychleji rostoucím odvětvím trhu s domácími zvířaty.
Eco-Tip Rádi trávíte prázdniny neobvyklým způsobem? Zapojte se jako dobrovolník do činnosti v oblasti ochrany přírody. — 15.07.2008
Existuje mnoho cestovních kanceláří, které nabízejí takové cesty. Využijte příležitosti pracovat s lidmi, kteří mají nadšení pro věc, a vykonejte něco pozitivního pro životní prostředí.
Eco-Tip Pěstujte na zahradě či v květinových truhlících svou vlastní zeleninu. — 15.07.2008
Odměnou Vám bude chutná čerstvá zelenina bez pesticidů.
Eco-Tip Pomozte s úklidem v okolí svého bydliště. — 15.07.2008
U příležitosti Světového dne životního prostředí školy a ekologické organizace na celém světě pořádají úklidové akce. Zapojte se do jedné z těchto akcí! Kromě toho, že prospějete životnímu prostředí v okolí svého bydliště, poznáte živočichy a rostliny, které se vyskytují ve Vašem okolí.
Eco-Tip Chystáte se na zahradě vysadit nové rostliny? — 15.07.2008
Při nákupu rostlin pro svou zahradu buďte opatrní. Lidé jsou jedním z hlavních činitelů odpovědných za zavedení invazivních druhů, zejména pokud jde o flóru. Mnoho invazivních druhů bylo zavedeno pro okrasné účely. Zjistěte, zda je rostlina, kterou se chystáte koupit, ve Vašem kraji původní.
Eco-Tip Kupujte čerstvé, místně vyráběné zemědělské produkty — 15.07.2008
buď přímo od zemědělce, nebo na místním trhu se zeleninou a ovocem. Sezonní potraviny prospívají Vám i životnímu prostředí. Omezením vzdálenosti, kterou bylo třeba překonat k přepravě potravin, a nákupem potravin, které nejsou balené, přispějete ke snížení znečištění a redukci odpadu.
Eco-Tip D source code Pokud je to možné, kupujte produkty pěstované v ekologickém zemědělství! — 15.07.2008
V ekologickém zemědělství nejsou používány syntetické pesticidy, je produkováno méně skleníkových plynů a obvykle je více dbáno na zachování biologické rozmanitosti v zemědělských oblastech.
Eco-Tip Maso konzumujte střídmě! — 15.07.2008
Jíte-li maso, zvažte omezení jeho spotřeby a spíše se zaměřte na kvalitu než na kvantitu. Při produkci masa je spotřebováno ohromné množství energie, a to nejen pro pěstování a přepravu krmiv pro zvířata, ale rovněž pro vytápění, klimatizaci a osvětlení rozlehlých zemědělských statků. Přechodem na stravu obsahující méně masa prospějete životnímu prostředí i svému zdraví. Nejlepší volbou je kupovat maso u místních chovatelů, v ideálním případě pocházející z ekologického zemědělství.
Eco-Tip Přestože jsou ubrousky na jedno použití často poskytovány zdarma, není důvod jimi plýtvat. — 15.07.2008
Místo plné hrsti papírových ubrousků si vezměte jen jeden či dva. Buďte v tomto ohledu odpovědní a stromy Vám za to poděkují!
Eco-Tip Konzumujte sezonní ovoce a zeleninu. — 15.07.2008
Chutná lépe, je zdravější a jejich pěstování má menší dopad na životní prostředí.
Eco-Tip Přehodnoťte svou spotřebu mléčných produktů. — 15.07.2008
Výroba másla, sýrů a dalších mléčných výrobků s vysokým obsahem tuku je spojena s vysokými emisemi skleníkových plynů a přispívá k eutrofizaci podzemních vod, řek a moří. Mějte na paměti, že celosvětově je zhruba 70 % celkové zemědělské půdy využíváno pro chov hospodářských zvířat.
Eco-Tip Lotus Notes Post Office mail routing database Investujte do nádoby na oběd. — 15.07.2008
V případě potřeby použijte místo hliníkové folie k balení oběda mikrotenový sáček a papír. Omezením množství používaných materiálů omezíte rovněž produkci odpadů, a prospějete tak životnímu prostředí!
Eco-Tip Nezapínejte pračku či myčku, pokud není zcela naplněna prádlem či nádobím. — 15.07.2008
Množství spotřebované energie a vody bude stejné bez ohledu na to, zda je pračka nebo myčka naplněna; optimalizujte tedy jejich provoz.
Eco-Tip Dříve než uložíte horké jídlo do chladničky, nechte jej vychladnout — 15.07.2008
a jídlo uchovávané v mrazicím boxu rozmrazujte v ledničce. Dodržování těchto zásad Vám pomůže uspořit peníze za energii. Rovněž dbejte na to, aby dveře chladničky zůstaly otevřené pouze po nezbytně dlouhou dobu.
Eco-Tip C source code header Upřednostňujte sprchu před koupelí! — 15.07.2008
Můžete tak snížit svou spotřebu vody o jednu třetinu! Během mydlení uzavřete vodovodní kohoutek a nesprchujte se příliš dlouho. Při sprchování spotřebujete asi 30 až 80 litrů vody, zatímco při koupeli 150 až 200 litrů vody. Nainstalujte sprchové hlavice s nízkým průtokem a řádně rozvažte nákup sprchy se silným výkonem.
Eco-Tip Chcete odstranit vápennou usazeninu? — 15.07.2008
Místo chemických prostředků se pokuste vápenné usazeniny z drenážních trubek, vodovodních kohoutků, varných konvic a žehliček odstranit za pomoci octa.
Eco-Tip chemical/x-pdb Kupujte mycí prostředky pro mytí nádobí, které jsou šetrné k životnímu prostředí. — 15.07.2008
Jsou do značné míry biologicky rozložitelné, méně poškozují vodní přírodní stanoviště a jsou stejně účinné jako méně ekologické čisticí prostředky. Kupujte ekologické prostředky pro mytí nádobí, jako jsou výrobky opatřené ekoznačkou "European flower eco-label" (viz internetová stránka: www.eco-label.com, na níž zjistíte informace o tom, kde můžete takové výrobky zakoupit ve Vaší zemi).
Eco-Tip chemical/x-pdb Plánujete renovaci domu či bytu? — 15.07.2008
Zjistěte, jakým způsobem můžete snížit spotřebu energie při topení a chlazení. Lze toho docílit například utěsněním oken a dveří, izolací či výměnou oken. Dnes také existuje možnost výstavby tzv. uhlíkově neutrálních domů.
Eco-Tip Uvažujete o koupi nové tiskárny? — 15.07.2008
Při nákupu nové tiskárny zvolte takový typ, který umožňuje renovaci náplní inkoustových tiskových kazet. Taková volba je nákladově efektivní a přátelská k životnímu prostředí. Pokud vlastníte tiskárnu, která touto funkcí nedisponuje, odevzdejte použité náplně k recyklaci v obchodě, v němž kupujete nové náplně.
Eco-Tip Místo baterií na jedno použití investujte do nabíjecích baterií. — 15.07.2008
V dlouhodobém horizontu uspoříte peníze. Chcete-li omezit svůj dopad na životní prostředí ještě více, můžete se rozhodnout pro koupi solárního akumulátoru.
Eco-Tip text/texmacs Nekupujte výrobky na jedno použití! — 15.07.2008
Lidé v rostoucí míře používají výrobky na jedno použití, jako např. plastové holicí strojky, kelímky, papírové osušky, kapesníky, dětské plenky, plastové sáčky, papírové ubrousky, a dokonce fotografické aparáty. Tyto výrobky jsou obvykle v dlouhodobém časovém horizontu nákladnější, a kromě toho se při jejich výrobě spotřebuje více zdrojů a energie než v případě alternativních, znovu použitelných výrobků.
Eco-Tip Při nákupu nové elektroniky upřednostňujte výrobky s nízkou energetickou spotřebou. — 15.07.2008
Zaměřte se na výrobky opatřené štítky, které zaručují vysokou energetickou účinnost (A++, A+, A, B), a v případě kancelářské elektroniky na certifikát Energy Star. V dlouhodobém horizontu ušetříte díky těmto výrobkům peníze za elektřinu. Chcete-li zjistit, jaké výrobky splňují tyto požadavky, navštivte internetovou stránku EU: www.eu-energystar.org.
Eco-Tip Pascal source code Uzavřete koloběh výrobků! — 15.07.2008
Kupujte výrobky z recyklovaných materiálů. Kdo jiný by měl kupovat výrobky vyrobené z materiálů, které odkládáte do kontejnerů na recyklovatelný odpad?
Eco-Tip Pro přípravu dobrého jídla používejte produkty nesoucí označení spravedlivého obchodu ("Fair Trade")! — 15.07.2008
Označení "fairtrade" (spravedlivý obchod) zajišťuje producentům z Jihu spravedlivý podíl na zisku. Existuje rovněž mnoho výrobků, které jsou v souladu se zásadami spravedlivého obchodu a zároveň pocházejí z biologického zemědělství.
Eco-Tip PostScript document Nezapomeňte na obchody v okolí svého bydliště. — 15.07.2008
Nové supermarkety mohou zúžit obchodní příležitosti pro menší obchody. Kdyby spotřebitelé omezili své cesty do vzdálených obchodních středisek a častěji nakupovali ve svých místních obchodech, výrazně by se snížilo znečištění a bylo by méně dopravních zácp.
Eco-Tip Kupujte trvanlivé květiny v květináči! — 15.07.2008
Chcete-li darovat květiny, zakupte u svého místního dodavatele rostlinu zasazenou v květináči. Mnoho exotických květin je pěstováno ve sklenících ve vzdálených zemích. Kromě negativního dopadu dopravy může mít pěstování takových květin neblahý vliv na sociální sféru a životní prostředí. Například v Kolumbii se v odvětví květinové produkce používá velké množství znečišťujících pesticidů a v Keni se v zahradnictví spotřebuje mnoho vody, která je pro místní obyvatele velmi cenná. Žádejte ve svém květinářství květiny, které splňují kritéria spravedlivého obchodu, nebo květiny pěstované v ekologickém zemědělství.
Eco-Tip EGT SmartSense Kupujte hudbu v podobě on-line elektronických souborů, a přispějte tak ke snížení znečištění! — 15.07.2008
Ušetříte si cestu do obchodu s hudbou, a navíc omezíte používání CD, plastových obalů, obalových materiálů a přepravu, a samozřejmě také uspoříte peníze.
Eco-Tip Troff document Kupujte věci, které potřebujete, nikoli věci, které chcete! — 15.07.2008
Kdyby všichni lidé na světě měli stejný životní styl jako Evropané, potřebovali bychom pro zajištění nezbytných zdrojů tři planety. Nepropadněte nástrahám konzumerismu a vytvořte si seznam věcí, které potřebujete koupit. Nebudete tak hromadit zbytečné věci, o kterých si myslíte, že je potřebujete. Tímto způsobem rovněž uspoříte peníze.
Eco-Tip Rozšiřte možnosti svého počítače! — 15.07.2008
Evropská agentura pro životní prostředí rozšířila kapacitu paměti svých kancelářských počítačů, čímž prodloužila jejich životnost o další dva roky a předešla vzniku velkého množství elektronického odpadu.
Eco-Tip Zdravotnický odpad likvidujte řádným způsobem! — 15.07.2008
Skládky nebo odpadní vody nejsou vhodným místem pro likvidaci starých léků. Odneste tyto léky buď na určená sběrná místa, nebo zpět do lékárny.
Eco-Tip Nevyhazujte náplně do tiskáren, — 15.07.2008
ale recyklujte je! Většina prodejen umožňuje vrácení použitých náplní při nákupu náplní nových.
Eco-Tip Potřebujete zlikvidovat velkoobjemový odpad? — 15.07.2008
Potřebujete-li zlikvidovat velkoobjemový odpad, odneste jej do sběrny nebo kontaktujte specializovanou společnost, která odpad vyzvedne v místě Vašeho bydliště. Odborníci Váš odpad roztřídí a případně zrecyklují. Některé výrobky, včetně chladniček a dalších elektrických přístrojů, musí být náležitě recyklovány, aby neznečistily životní prostředí. Můžete se rovněž rozhodnout prodat předměty, které stále mají určitou hodnotu. Za tímto účelem lze využít například internet či noviny.
Eco-Tip Rozhodnete-li se vyměnit baterii svého automobilu, starou baterii odevzdejte k recyklaci. — 15.07.2008
Obraťte se místní orgány, které Vám mohou poradit, jakým způsobem naložit se starou baterií. Mohou Vám například doporučit, abyste ji odnesli do zvláštního centra pro zneškodňování odpadů nebo do opravny automobilů, která tyto baterie shromažďuje za účelem recyklace a řádné likvidace.
Eco-Tip Toxické materiály likvidujte řádným způsobem! — 15.07.2008
Nejlepším způsobem, jak se zbavit nátěrových či malířských barev, je jejich doručení do místního centra pro recyklaci odpadů. Pokud se v okolí Vašeho bydliště takové centrum nenachází, nechte barvu zcela vyschnout, a předtím, než ji vyhodíte do popelnice, ji smíchejte s dostatečným množstvím pilin či steliva pro kočky. Nevypouštějte ji do odtoku, neboť barva je toxická a její zneškodnění je pro úpravny vody problematickou záležitostí.
Eco-Tip Unikající nafta? — 15.07.2008
Věděli jste, že znečištění našich oceánů naftou a ropou je převážně důsledkem lidské činnosti na pevnině, a nikoli úniku z tankerů? Pokud si povšimnete nafty unikající z Vašeho automobilu, ihned tuto závadu odstraňte! Nikdy naftu nevylévejte do kanalizace.
Eco-Tip Dříve než se rozhodnete koupit dětem další hračky, zvažte nezbytnost takového kroku. — 15.07.2008
Velká část z nich je používána pouze po krátkou dobu a poté vyhozena. Kupujte kvalitní hračky s dlouhou životností, které může používat několik generací dětí. Staré hračky nemusíte vyhazovat - alternativu může představovat prodej na bleším trhu, který může být zábavnou akcí pro Vás i Vaše děti.
Eco-Tip Získejte dobrou tělesnou kondici a zároveň prospějte životnímu prostředí! — 15.07.2008
Vzdálenosti kratší než 3 km rychleji překonáte chůzí, na jízdním kole, případně autobusem. Jdete-li na procházku s dětmi, můžete s sebou vzít skateboard, švihadlo či kolečkové brusle! Jistě si pamatujete, kolik legrace jste si jako děti s tímto sportovním vybavením užili.
Eco-Tip Buďte dobrým příkladem! — 15.07.2008
Do práce pokud možno choďte pěšky či jezděte na kole a jděte tak svým dětem příkladem. Pobídněte je, aby do školy a zpět chodili pěšky, jezdili na kole či autobusem! Bude to prospěšné pro jejich zdraví i pro životní prostředí.
Eco-Tip Využívejte spolujízdu! — 15.07.2008
Bydlíte-li daleko od školy, místo každodenního dopravování dětí do školy i zpět autem, se s ostatními rodiči dohodněte na společných jízdách a sdílejte odpovědnost. Ušetříte tak čas, benzin a prospějete životnímu prostředí.
Eco-Tip D source code Udržujte své pneumatiky dostatečně nahuštěné. — 15.07.2008
Zabráníte tak jejich opotřebení a poničení a prodloužíte jejich životnost, přičemž uspoříte peníze. Tímto způsobem rovněž ušetříte cenné suroviny: pro výrobu nové pneumatiky je potřeba 27 litrů ropy. V důsledku nedostatečně nahuštěných pneumatik také vzroste Vaše spotřeba pohonných hmot o 10 %. Pneumatiky alespoň jednou za měsíc kontrolujte. Tato kontrola trvá pouze několik minut.
Eco-Tip Sdílejte svůj automobil s ostatními! — 15.07.2008
Musíte-li jezdit do práce autem, dohodněte se na sdílení automobilu s ostatními.
Eco-Tip Zpomalte! — 15.07.2008
Řiďte automobil tak, aby Vaše jízda byla plynulá, a předvídejte situaci silničního provozu. Pokud možno prudce nezrychlujte a nebrzděte. Snížíte tak spotřebu pohonných hmot svého automobilu.
Eco-Tip Pověřte výměnou oleje odborníka. — 15.07.2008
Výměnou oleje pověřte opravnu automobilů. Opravny použitý olej shromažďují a recyklují.
Eco-Tip Cestujete-li letadlem, kompenzujte vypouštěné emise CO2. — 15.07.2008
Součástí služeb nabízených mnoha leteckými společnostmi a cestovními kancelářemi je režim uhlíkového kreditu.
Eco-Tip Inovujte! — 15.07.2008
Pokuste se ve svém zaměstnání prosadit, aby byla v rámci služebních cest uplatňována udržitelná dopravní politika. Ta může spočívat v zakoupení uhlíkových kreditů kompenzujících lety, omezení fyzických schůzek spojených s cestováním a jejich nahrazení konferencemi či videotelefonováním nebo cestování lůžkovým vlakem místo letadlem.
Eco-Tip Troff document Při tisku šetřete papír zvolením možnosti oboustranného tisku. — 15.07.2008
Můžete rovněž vytisknout dvě strany na jednu stranu, za předpokladu, že text zůstane čitelný. Evropská agentura pro životní prostředí se rozhodla používat oboustranný tisk, a snížila tak svou spotřebu papíru v období 2004-2005 zhruba o 17 %.
Eco-Tip Zmírněte topení! — 15.07.2008
Příjemná pokojová teplota je 19 °C, avšak ideální teplota v ložnici je 15 °C. Odjíždíte-li na prázdniny, nezapomeňte vypnout topení!
Eco-Tip Omezte spotřebu energie v domácnosti. — 15.07.2008
Účinnost radiátorů zvýšíte tak, že za ně umístíte reflexní panely nebo hliníkové folie. Teplo se tak bude odrážet zpět do pokoje.
Eco-Tip Chladničku, ani mrazničku neumisťujte v blízkosti zdroje tepla, — 15.07.2008
jako je kuchyňský sporák nebo radiátor, nebo i okno směřující na sever, jelikož by to vedlo ke zvýšení spotřeby elektrické energie.
Eco-Tip Vlastníte-li starou chladničku a mrazničku, — 15.07.2008
odmrazujte je alespoň jednou za půl roku. Ještě lepším řešením je jejich nahrazení novými modely, které mají funkci automatického odmrazování a jsou zpravidla dvakrát výkonnější.
Eco-Tip Troff document Regulujte teplotu vody za pomoci termostatu. — 15.07.2008
Termostat není třeba nastavit na teplotu vyšší než 60 ºC. Totéž platí pro kotel k ústřednímu vytápění. Vězte, že 70 % energie spotřebované domácnostmi v EU je využíváno pro vytápění domů a dalších 14 % na ohřev vody.
Eco-Tip text/texmacs Nezapomínejte zhasínat světlo. — 15.07.2008
Zhasnutím pěti svítidel na chodbách a v pokojích, když je právě nepotřebujete, můžete uspořit zhruba 60 eur za rok! Omezíte tak emise CO2 zhruba o 400 kg za rok.

Geographic coverage

Komentáře

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100