Správa a řízení

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Pátek 17.06.2016 11:03
Agenturu EEA řídí správní rada a předsednictvo, společně s vědeckým výborem coby poradním orgánem. Výkonný ředitel za provádění programů a běžnou správu agentury odpovídá správní radě.

EEA governance
Správní rada

Správní rada agentury EEA se skládá ze zástupců členských zemí (jeden zástupce z každé země), dvou zástupců Komise a dvou vědeckých osobností určených Evropským parlamentem. Mezi úkoly správní rady patří schvalování víceletého pracovního programu, ročního pracovního programu a výročních zpráv, jmenování výkonného ředitele a určování členů vědeckého výboru.

Předsednictvo

Předsednictvo tvoří předseda nebo předsedkyně, až pět místopředsedů, jeden zástupce Komise a jeden ze členů určených Evropským parlamentem. Předsednictvo je oprávněno činit výkonná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro účinný chod agentury v období mezi schůzemi správní rady.

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel odpovídá správní radě za provádění programů a běžnou správu agentury EEA.

Vědecký výbor

Vědecký výbor radí správní radě a výkonnému řediteli. Má tři hlavní úkoly:

  • poskytovat stanoviska k víceletým a ročním pracovním programům agentury;
  • podávat stanoviska výkonnému řediteli pro účely náboru vědeckých pracovníků agentury;
  • poskytovat poradenství či stanoviska ohledně jakýchkoli vědeckých otázek týkajících se činnosti agentury, které mu předloží správní rada nebo výkonný ředitel.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100