Počet odpovídajících položek: 2
Upřesnit výsledky.
Typ položkyStáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Highlight 11 členských zemí EU překračuje emisní limity stanovené úmluvou CLRTAP
I když emise většiny znečišťujících látek v Evropě během posledních dvou desetiletí výrazně poklesly, řada zemí nadále překračuje emisní stropy dojednané v rámci Göteborského protokolu, jenž je součástí Úmluvy OSN o přeshraničním znečišťování ovzduší (CLRTAP). Významnými zdroji znečišťování ovzduší zůstávají silniční doprava, domácnosti, elektrárny, určitá průmyslová odvětví a zemědělství, upozorňuje nově vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Umístění Aktuality
Infographic Změna klimatu a zemědělství
Zemědělství ke změně klimatu přispívá a zároveň je změnou klimatu ovlivňováno. Cílem EU je snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství a přizpůsobit tomu svůj systém produkce potravin. Tváří v tvář rostoucí celosvětové poptávce po zdrojích a soutěži o ně je třeba posuzovat produkci a spotřebu potravin v EU v širších vztahových souvislostech mezi zemědělstvím, energetikou a potravinovou bezpečností.
Umístění Tiskové zprávy Infografika
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100