Počet odpovídajících položek: 6
Upřesnit výsledky.
Typ položkyStáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Press Release Změna klimatu je v celé Evropě očividná a potvrzuje naléhavou nutnost přizpůsobit se
Změna klimatu vyvolává široké spektrum dopadů na společnost a životní prostředí a dotýká se všech evropských regionů. Podle nejnovějšího posouzení, které dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), se očekává, že v budoucnu se ke stávajícím dopadům přidruží ještě další, které mohou způsobit vysoké škody.
Umístění Tiskové zprávy Tiskové zprávy
Infographic Změna klimatu a zemědělství
Zemědělství ke změně klimatu přispívá a zároveň je změnou klimatu ovlivňováno. Cílem EU je snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství a přizpůsobit tomu svůj systém produkce potravin. Tváří v tvář rostoucí celosvětové poptávce po zdrojích a soutěži o ně je třeba posuzovat produkci a spotřebu potravin v EU v širších vztahových souvislostech mezi zemědělstvím, energetikou a potravinovou bezpečností.
Umístění Tiskové zprávy Infografika
Infographic Změna klimatu a moře
Změna klimatu vede ke zvyšování teploty oceánů, způsobuje zvyšování kyselosti mořského prostředí a mění charakteristiky dešťových srážek. Tato kombinace faktorů zhoršuje působení dalších antropogenních tlaků na mořské ekosystémy, , což vede ke ztrátě biologické rozmanitosti.
Umístění Tiskové zprávy Infografika
Publikace Životní prostředí v Evropě — Čtvrté kolo hodnocení: 6 Udržitelná spotřeba a výroba
Umístění Publikace
Infographic Půda a změna klimatu
Půda je důležitý a často opomíjený prvek klimatického systému. Po oceánech je druhým největším místem ukládání nebo zachycování skleníkových plynů. Obnova klíčových suchozemských ekosystémů a udržitelné využívání půdy v městských a venkovských oblastech umožňuje zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobovat se jí.
Umístění Tiskové zprávy Infografika
Article Tání arktického ledu
V posledních 20 letech se rozloha letního mořského ledu v Arktidě snižuje. Na konci letní sezony v září 2012 byl zaznamenán rekord minimálního rozsahu arktického mořského ledu, a to pouhé 4 mil. km2 (pro srovnání zářijový průměr mezi lety 1979–2010 činil 6,5 mil. km2).
Umístění Články
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100