Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Вода

Вода

Смяна на език

Водата е от съществено значение за живота на нашата планета. Нашите екосистеми, обществото и икономиката ни — те всички се нуждаят от чиста прясна вода в достатъчни количества, за да се развиват нормално. Водните ресурси обаче се намират под все по-голям натиск в много части на света, като Европа не прави изключение. Трябва да подобрим начина, то който употребяваме и управляваме водните си ресурси, ако искаме да продължим да се ползваме от жизненоважните услуги, предоставени от нашите водни екосистеми. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100