Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Отпадъци и материални ресурси / Дейности на ЕАОС

Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 23-02-2012 14:54
Оценките на ЕАОС на отпадъците и материалните ресурси имат за цел да подпомогнат разработването на политики за устойчиво потребление и производство, включително прилагането на тематичните стратегии за устойчиво използване на природните ресурси и предотвратяването и рециклирането на отпадъци. Дейностите включват мониторинг и разработка на показатели, оценка на ефективността на политиките в областта на отпадъците и ресурсите и идентифициране на най-добрите практики.

Работата на ЕАОС в областта на отпадъците и материалните ресурси включва:

Групата по устойчиво потребление и производство в ЕАОС ръководи работата на ЕАОС по отпадъците и материалните ресурси. Дейностите се осъществяват посредством сътрудничество с Европейския тематичен център „Управление на ресурсите и отпадъците“ към ЕАОС (ETC/SPC) и в сътрудничество със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet). Евростат събира данниза отпадъците, и от 2008 г. ще се грижи за центровете с екологични данни за ресурсите, продуктите и отпадъците.

 

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100