Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Отпадъци и материални ресурси

Отпадъци и материални ресурси

Смяна на език

Отпадъците са належащ екологичен, социален и икономически проблем. Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да произвеждат големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за намаляването и предотвратяването на образуването им. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси; това се вижда в смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и оползотворяване. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100