Отпадъци и материални ресурси

Смяна на език

Отпадъците са належащ екологичен, социален и икономически проблем. Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да произвеждат големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за намаляването и предотвратяването на образуването им. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси; това се вижда в смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и оползотворяване. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100