Градска среда

Смяна на език

Европа е съюз на големи и малки градове; около 75 % от населението на ЕС е избрало градската среда за място на живот. Въпреки това въздействието от урбанизацията се разраства извън границите на градовете. Европейците са възприели градския начин на живот и използват удобствата на градската среда като културни, образователни и здравни услуги. Макар градовете да са двигател на европейската икономика и да осигуряват богатство в Европа, те са силно зависими от ресурсите, добивани извън територията им, за задоволяване търсенето на ресурси като енергия, води, храни и за съхранение на отпадъци и емисии. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100