Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Транспорт

Транспорт

Смяна на език

На транспортния сектор се дължи около една трета от крайното потребление на енергия в държавите ― членки на ЕИП и повече от една пета от емисиите на парникови газове. Той е отговорен също за голяма част от замърсяването на въздуха в градовете, както и за шумовото замърсяване. Освен това транспортът упражнява сериозно въздействие върху ландшафта, тъй като разделя естествените райони на малки участъци със сериозни последици за животните и растенията. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100